Dokumenter

Her finner du mange forskjellige dokumenter og skjemaer. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med sander@elev.no.

Skjemaer

Dette er skjemaer som kan fylles ut. Her finner du skjema for reiseregning, forskudd og utlegg, men også skjema for innmelding og signering av våre etiske retningslinjer. Last dem ned for å fylle dem ut, eller gjør det digitalt!

Grunndokumenter

Grunndokumentene våre vedtas av landsmøtet vårt, Elevtinget. Disse legger grunnlaget for alt vi mener, alt vi jobber med og hvordan organisasjonen er satt sammen. Åpne dokumentene, og klikk i innholdsfortegnelsen for å navigere i dem.
NB: Nye grunndokumenter ble vedtat på Elevtinget i mars, og de vil dukke opp her så snart de er klar.

Styringsdokumenter

Styringsdokumentene er dokumenter som legger føringer for arbeidet vårt. Det er ofte Landsstyret vårt som vedtar slike dokumenter for å sikre godt arbeid innen f.eks verving eller arbeid med lærlingråd.

Retningslinjer

Organisasjonen har en rekke retningslinjer for arbeidet på mange områder, men også etiske retningslinjer for alle i organisasjonen. Disse vedtas av Landsstyret.

Økonomiske retningslinjer

Å drifte en stor organisasjon er dyrt, og når mye penger er i omløp må man ha gode retningslinjer for bruken av disse midlene. Landsstyret vedtar retningslinjer for hele organisasjonen, og standard-retningslinjer for fylkeslagene. Disse gjelder for fylkeslaget hvis de ikke vedtar egne retningslinjer.

Fylkeslag

Hvis du leter etter fylkeslagenes egne dokumenter, sjekk ut siden til ditt fylkeslag.

Maler for tillitsvalgte er flyttet til siden For tillitsvalgte.

Landsstyrevedtak

I løpet av et år vedtas det mye forskjellig i organisasjonen vår. Her finner du vedtak fattet i landsstyret den siste perioden.