Vestland

Velkommen til Vestland sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Vestland avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Vestland. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Jo-Sigurd Barlien
  • Kristoffer Øksnes Arentsen
  • Marie Løviknes
  • Alfred Gjengedal
  • Sander Eide Aase
  • Jonas Aleksander Foldnes

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.vestland@elev.no

 

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Instagram:

@elevorgVestland

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
vestland@elev.no