Elevorganisasjonen i Vestland

Kontakt

Ida Sandven Kjesbu, fylkesleder

Telefon & mail

vestland@elev.no

Ida Sandven Kjesbu

Følg oss på sosiale medier! @elevorgvestland på instagram og facebook

EO Vestland sin viktigste politikk

Ei sikker framtid

Det kostar å velje feil. Karriererettleiinga i ungdomsskulen og vidaregåande skule er dårleg. Allereie i 10. klasse kan elevane møte på utfordringar som kan vere kostbart seinare i livet. Utdanningsval er eit eksempel på ein ofte møtt utfordring. Dette er eit obligatorisk fag som har som formål å forberede og rettleie elevane til val innanfor vidaregåande skule. Ofte møter elevane lærarar eller rådgivarar som står utan kompetanse til å undervise i faget. Dersom elevar som eit følgje av dette får lite tilfredsstillande rettleiing og informasjon og kva val og moglegheiter dei har, kan det føre til at dei vantrivest med dei vala dei endar opp med å ta. Samstundes veit vi at rådgjevingstenesta i vidaregåande opplæring ikkje alltid er tilfredsstillande. Elevar går igjennom vidaregåande skule, utan å bli førebudd til val av vidare utdanning. Mange kan føle seg usikker og redd for eiga framtid. Det er ikkje greitt.

Ei utdanning for alle

Mange elevar er klare for å ta fatt på fleire ting etter ungdomsskulen. Mange av dei ser at både fagbrev og studiekompetanse kan vere det ein treng for å sikra seg vidare utdanning eller jobb. Då er «Tekniske og allmenne fag (TAF)» ei god løysing for mange. Med ei slik utdanning får ikkje berre elevane både fagbrev og studiekompetanse, men dei får det på kortare tid enn det andre kan klare det same på. Dei får og eit godt innblikk i korleis det er å arbeida i bedrift og er derfor ressursar i næringslivet i fylket. Desverre er det ikkje alle elevane som får moglegheita til å ta denne typen utdanning, det er langt å reise for å gå på ein skule som tilbyr det, og det vert ikkje tilbudd TAF for alle utdanningar og profesjonar. Ei TAF-linje er og eit ynda mål når fylket skal kutte i budsjetta.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Ida Sandven Kjesbu

Fylkesleder
ida.kjesbu@elev.no

Rune Hellenes

Nestleder
rune.hellenes@elev.no

Amalie Botheim Alvær

Nestleder
amalie.alver@elev.no

Jens Halland Kruse

Fag- og yrkesopplæring
jens.kruse@elev.no

Johan Blåsternes

Fylkesstyremedlem
johan.blasternes@elev.no

Benjamin Risberg Njaastad

Fylkesstyremedlem
benjamin.njaastad@elev.no

Sondre Vilsvik Heldal

Fylkesstyremedlem
sondre.heldal@elev.no

Maren Vaage Handegård

Fylkesstyremedlem
maren.handegaard@elev.no

Oliver Trohaug Våge

Fylkesstyremedlem
oliver.vage@elev.no

Julie Solheim

DK-rep (Hordaland)
julie.solheim@elev.no

Malene Henden Fridtun

DK-rep (Sogn og Fjordane)
malene.fridtun@elev.no

Valgkomiteen
Valgkomitéen

valgkom.vestland@elev.no

Operasjon Dagsverk
Hordaland

Distriktskomitéen
hordaland@od.no

Sogn og Fjordane

Distriktskomitéen
sognogfjordane@od.no

Dokumenter

Lokallag

EO Vestland har et lokallag i Bergen som jobber med medlemskontakt og synlighet.