Dette er Elevorganisasjonen

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Sammen er vi 180 000 medlemmer som hver eneste dag tar kampen for å skape verdens beste skole. Vi er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, som jobber for en skole på elevenes premisser.

Siden elevbevegelsen begynte for over 100 år siden har organisering gitt oss både retten til elevråd og gratis skolegang. Vi vet at det funker, og nettopp derfor tror vi at elever som bestemmer over egen skolehverdag lærer best og trives best.

Demonstrasjon mot fraværsgrensa.
Demonstrasjon mot fraværsgrensa.

Vi dyktiggjør elever og lærlinger

Med alle våre fylkeslag er vi til stede i hele Norge for å skolere og dyktiggjøre elever og elevråd i hvordan de kan jobbe for sine meninger og sikre et godt forankret elevdemokrati.

Vi taler elevenes sak i politikken

Både nasjonalt og lokalt er vi i møter med politikerne, svarer på høringer, er synlige i media og forteller hvem som virkelig bør ta avgjørelsene. Vår politikk vedtas på Elevtinget og på arrangementene i fylkeslaga.

Vi er elevenes vaktbikkje

Når elever opplever at elevdemokratiet svikter eller opplever brudd på rettighetene sine, sier vi tydelig ifra. Gjennom medlemstilbud som Rettighetshjelpen kan alle få bistand når det trengs.

Visste du at

elever
på ungdomsskolen, vgs og lærlinger er med i Elevorganisasjonen?
%
av alle rettighetssakene vi svarer på, handler om eksamen og vurdering?
kr
deles ut til norske elevråd hvert år gjennom EO-fondet?
Morgendagens skole formes av Elevtinget.
Morgendagens skole formes av Elevtinget.

Elevorganisasjonen tror på en skole bygget av de som kjenner skolen best. Vi tror på en skole der elevene og lærlingene får makt til å bestemme over sin egen opplæring. Vi tror at det er elevene og lærlingene som vet aller best hvordan de lærer best, trives best og kommer seg gjennom skolen, og da er det åpenbart for oss at makta ligger hos oss.

Elevorganisasjonen har en rekke medlemstilbud og oppgaver vi tilbyr for å løfte elevrådenes evne til å bidra.

Hvorfor gjør vi dette?

Fordi

Hvorfor gjør vi dette?

Fordi

Vi tror på en skole hvor elevrådet aktivt bidrar til et bedre skolemiljø, bedre læring og får mer makt til hver elev. Derfor tilbyr vi EO-fondet. EO-fondet er vårt kanskje mest populære tilbud, og er et prosjektfond på over 3 millioner kroner hvor alle skoler som er medlem kan søke om støtte.

 

Penger er ikke det eneste som må til for å skape en god skole. Hvis hver enkelt elev, elevråd og lærling kan få gjennomslag for sin egen hjertesak, er vi der for å hjelpe til. Vi tilbyr skolering for nye og gamle, og gir alle en verktøykasse for å få gjennomslag for sine saker.

 

Elevorganisasjonen nekter å la lærere, rektorer og andre gå urørt når urettferdighet skjer i skolen. Vi tror på å stå opp mot rektorer og lærere, og vi er selvfølgelig her til å hjelpe. Hvis du tror en lov har blitt brutt, trenger hjelp til å klage på en lærer eller opplever noe annet du føler er urettferdig på skolen din, har vi Rettighetshjelpen som er her for deg.