Hva er Elevorganisasjonen?

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser fordi vi kjenner skolen best!

Følg oss på sosiale medier!