Hva er Elevorganisasjonen?

Vi er elevenes og lærlinges organisasjon.
Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Om EO

Elevorganisasjonen tror på en skole bygget av de som kjenner skolen best. Vi tror på en skole der elevene og lærlingene får makt til å bestemme over sin egen opplæring. Vi tror at det er elevene og lærlingene som vet aller best hvordan de lærer best, trives best og kommer seg gjennom skolen, og da er det åpenbart for oss at makten ligger hos oss.

Vi jobber hver eneste dag og natt for at elever og lærlinger skal få mer å si om sin egen hverdag. For at vi skal nå dette målet, gjør vi to ting:

  • Vi representerer og taler alle elever og lærlinger sin sak til politikerne, media og samfunnet ellers.
  • Vi skolerer og utdanner elever og elevråd i å tale sin egen sak på sin skole.

Elevorganisasjonen har en rekke tilbud og oppgaver vi tilbyr for å løfte elevrådenes evne til å bidra.

Vi tror på en skole hvor elevrådet aktivt bidrar til et bedre skolemiljø, bedre læring og får mer makt til hver elev. Derfor tilbyr vi EO-fondet. EO-fondet er kanskje vårt mest profilerte tilbud, og er et prosjektfond på 2,8 millioner kroner hvor alle skoler som er medlem kan søke om inntil 35 000 kroner.

Penger er ikke det eneste som må til for å skape en god skole. Hvis hver enkelt elev, elevråd og lærling kan få gjennomslag for sin egen hjertesak, er vi der for å hjelpe til. Vi tilbyr skolering for nye og gamle, og gir alle en verktøykasse for å få gjennomslag for sine saker. Du kan lese mer om dette her.

Elevorganisasjonen nekter å la lærere, rektorer og andre gå urørt når urettferdighet skjer i skolen. Vi tror på å stå opp mot rektorer og lærere, og vi er selvfølgelig her til å hjelpe. Hvis du tror en lov har blitt brutt, trenger hjelp til å klage på en lærer eller opplever noe annet du føler er urettferdig på skolen din, har vi en rettighetshjelp som er her for deg.

Dette er noen av tingene vi gjør for at ikke vi skal bli tråkket på og oversett i skolen. Du kan lese mer om hvordan vi vil at makten skal gis til elever og lærlinger her.