Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens og norske elevers egen solidaritetsaksjon. Siden OD ble gjennomført for første gang i 1964 har norske elever jobbet i solidaritet med elever over hele verden, for vår felles rett til trygg og god utdanning!

Hva får elever ut av Operasjon Dagsverk?

OD er en aksjon av, med og for ungdom. I OD jobber man for en bedre verden ved å sette global urettferdighet på timeplanen i den norske skolen. Vi sprer kunnskap og engasjement for en mer rettferdig fremtid for alle.

Ved å delta på OD kan elever ved norske skoler lære mer om globale spørsmål og frivillig velge å jobbe en dag til inntekt for et prosjekt som bidrar til en bedre verden. Vi støtter alltid prosjekter med ungdom, utdanning og utvikling i fokus. Vi bevisstgjør ungdom i Norge om at våre holdninger og handlinger former verden.

Om du ønsker å finne ut om mer av arbeidet til Operasjon Dagsverk, enten i Norge eller i prosjektlandet, sjekk ut www.od.no.

Verden er urettferdig. Du kan gjøre noe med det.

Historie

Operasjon Dagsverk ble grunnlagt på Norges Gymnasiastsamband (NGS) sitt landsmøte i 1963. I 1964 ble den første kampanjen gjennomført, og siden 1967 har OD-dagen blitt gjennomført hvert år.

"Vi bruker så mye tid og krefter på å gjøre hverdagen bedre for norske elever som allerede har et godt utgangspunkt. Det er på tide å se ut i verden"

-  Tore Linné Eriksen, NGS' landsmøte 1963