En trygg Elevorganisasjon

For å fremme organisasjonens formål og verdier er det et mål at Elevorganisasjonen skal være en trygg organisasjon. Det vil si å være et trygt fellesskap for alle deltagere på våre aktiviteter, arrangementer og plattformer, og skape trygge rammer for utadrettet virksomhet for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Elevorganisasjonen vil arbeide målrettet for at seksuelt overskridende adferd, seksuelle overgrep og seksuell trakassering ikke finner sted.

Jeg ønsker å varsle

Om du som medlem, tillitsvalgt eller deltager i Elevorganisasjonen opplever kritikkverdige forhold skal dette varsles til EO sitt Varslingsutvalg. Varslingsutvalget vil behandle varselet med varsomhet og integritet, og vil ut ifra varselets innhold foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Alle varsler som tas imot vil behandles ut ifra EO sine retningslinjer på det området varselet gjelder. Organisasjonen vil, så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging.

Du kan lese mer om å varsle på trygg.lnu.no/varsle.

For å varsle benytter du deg av skjemaet under. Du kan også sende epost til sebastian@elev.no

Jeg har blitt varslet til

Om du som medlem, tillitsvalgt eller deltager i Elevorganisasjonen får kjennskap til kritikkverdige forhold skal dette varsles til EO sitt Varslingsutvalg. Varslingsutvalget vil behandle varselet med varsomhet og integritet, og vil ut ifra varselets innhold foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Alle varsler som tas imot vil behandles ut ifra EO sine retningslinjer på det området varselet gjelder. Organisasjonen vil, så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging.

Du kan lese mer om håndtering av varsler på trygg.lnu.no/motta-varsel.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er instansen som mottar og behandler varslingssaker i Elevorganisasjonen. Under kan du lese mer om mandatet, sammensetningen, og hva vedtektene sier om varslingssaker.