Skolering og foredrag

Føler du at elevrådsarbeidet går litt trått? Sliter dere med å komme i gang skikkelig? Eller kanskje du vil gjøre elevrådet ditt enda bedre? Elevorganisasjonen stiller opp med skoleringer og foredrag!

God elevmedvirkning på hver enkelt skole avhenger av et godt, fungerende elevråd.

Hver høst arrangerer Elevorganisasjonen elevrådsturneen, hvor tillitsvalgte reiser landet rundt, fra Lindesnes til Svalbard, og holder et interaktivt foredrag.  Føler du ikke at det er nok eller har du lyst på et besøk til?

Gjennom hele året besøker vi skoler!

Vi kan hjelpe med det aller meste. Vi holder foredrag om alt fra elevrådsdrift, å påvirke ledelsen, rettigheter, politikk og mer.

Har din skole lyst på besøk, er det bare å sende en e-post til elev@elev.no eller 22 99 37 00. Her kan du også stille spørsmål om alt du ønsker!

Du kan også kontakte lederen i ditt fylke. Kontaktinformajson finner du her.

MaxEmanuelson-_MAX8450

God elevmedvirkning på hver enkelt skole avhenger av et godt, fungerende elevråd.

Hver høst arrangerer Elevorganisasjonen elevrådsturneen, hvor tillitsvalgte reiser landet rundt, fra Lindesnes til Svalbard, og holder et interaktivt foredrag.  Føler du ikke at det er nok eller har du lyst på et besøk til?

Gjennom hele året besøker vi skoler!

Vi kan hjelpe med det aller meste. Vi holder foredrag om alt fra elevrådsdrift, å påvirke ledelsen, rettigheter, politikk og mye mer.

Har din skole lyst på besøk, er det bare å sende en e-post til elev@elev.no eller 22 99 37 00. Her kan du også stille spørsmål om alt du ønsker!

Du kan også kontakte lederen i ditt fylke. Kontaktinformajson finner du her.