et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

Ekstraordinært Elevting

Grunnet den uforutsigbare smittesituasjonen og de nåværende smitteverntiltakene i landet har vi bestemt at Ekstraordinært Elevting 2021 blir flyttet til en heldigital plattform.

Det blir heller ikke deltakeravgift for det digitale arrangementet. Vedlagt ligger også den nye svarslippen som alle deltakere skal signere og levere i forkant av arrangementet. Deltakere som allerede har levert en svarslipp trenger ikke å levere den nye på nytt. Det er ikke behov for å melde seg på arrangementet på nytt, påmeldingen til det digitale arrangementet er fortsatt gjeldende.

For å unngå tekniske problemer er det fortsatt bare en delegat per skole og aller siste frist for å melde seg på er 10. februar.

Elevtinget blir 10. mars 2021 09:00-16:00.

Mer informasjon kommer med 2. innkalling.

Program

Picture1

Kontakt

Er det noe du lurer på angående elevtinget? Kontaktinformasjon finner du her.

Eller ring 22 99 37 00

Ekstraordinært Elevting

Grunnet den uforutsigbare smittesituasjonen og de nåværende smitteverntiltakene i landet har vi bestemt at Ekstraordinært Elevting 2021 blir flyttet til en heldigital plattform.

Det blir heller ikke deltakeravgift for det digitale arrangementet. Vedlagt ligger også den nye svarslippen som alle deltakere skal signere og levere i forkant av arrangementet. Deltakere som allerede har levert en svarslipp trenger ikke å levere den nye på nytt. Det er ikke behov for å melde seg på arrangementet på nytt, påmeldingen til det digitale arrangementet er fortsatt gjeldende.

For å unngå tekniske problemer er det fortsatt bare en delegat per skole og aller siste frist for å melde seg på er 10. februar.

Elevtinget blir 10. mars 2021 09:00-16:00.

Mer informasjon kommer med 2. innkalling.

Kontakt

Er det noe du lurer på angående elevtinget? Kontaktinformasjon finner du her.

Eller ring 22 99 37 00

Program

Picture1
Fristliste for ET-pc-stor oppdatert-01
Dag
Time
Minutt
Sekund
Fristliste for ET- Mobil oppdatert-01
Dag
Time
Minutt
Sekund

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

I år skal vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi skal bare behandle de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet forteller hva de forskjellige leddene i organisasjonen skal gjøre den kommende perioden.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til arbeidsprogrammet!

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med for å få gjennomslag om.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til politiske prioriteringer!

I år skal vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi skal bare behandle de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet spesifiserer de forskjellige oppgavene til de forskjellige leddene i organisasjonen.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til arbeidsprogrammet!

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til politiske prioriteringer!

Har du spørsmål angående Elevtinget 2020eller 2021? Kontaktinformasjon finner du her!