Elevtinget

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

Elevtinget

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

Den 8-12. mars 2021 Holder vi vårt 22. ordinære elevting, og vi gleder oss til å se representanter fra hele Norge atter en gang komme sammen og behandle verdens viktigste tema: SKOLEPOLITIKK!

Dag
Time
Minutt
Sekund

Den 8-12. mars 2021 Holder vi vårt 22. ordinære elevting, og vi gleder oss til å se representanter fra hele Norge atter en gang komme sammen og behandle verdens viktigste tema: SKOLEPOLITIKK!

Dag
Time
Minutt
Sekund

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og er vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og er vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Prinsipprogram

Elevorganisasjonens grunnprinsipper. Prinsipprogrammet er vårt overordnede politisk dokument. All politikken vår baseres på det som står i prinsipprogrammet.

Vedtektene

Elevorganisasjonens lover og regler. Vedtektene er reglene for hvordan vi driver organisasjonen. I vedtektene står det blant annet når, og hvordan vi holder møter, og hva rollene til de forskjellige delene av organisasjonen er.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet spesifiserer de forskjellige oppgavene til de forskjellige leddene i organisasjonen.

Treårig hovedsatsning

Elevorganisasjonens langsiktsplan. Siden våre tillitsvalgte skiftes ut så ofte, har vi en treårig hovedsatsning som spesifiserer større oppgaver som krever flere år å gjennomføre.

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med for å få gjennomslag om.

Politisk måldokument

Elevorganisasjonens meninger. I det Politisk måldokument står alt vi har av meninger om skolepolitikk.

Vedtektene

Elevorganisasjonens lover og regler. Vedtektene er reglene for hvordan vi driver organisasjonen. I vedtektene står det blant annet når, og hvordan vi holder møter, og hva rollene til de forskjellige delene av organisasjonen er.

Prinsipprogram

Elevorganisasjonens grunnprinsipper. Prinsipprogrammet er vårt overordnede politisk dokument. All politikken vår baseres på det som står i prinsipprogrammet.

Treårig hovedsatsning

Elevorganisasjonens langsiktsplan. Siden våre tillitsvalgte skiftes ut så ofte, har vi en treårig hovedsatsning som spesifiserer større oppgaver som krever flere år å gjennomføre.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet spesifiserer de forskjellige oppgavene til de forskjellige leddene i organisasjonen.

Politisk måldokument

Elevorganisasjonens meninger. I det Politisk måldokument står alt vi har av meninger om skolepolitikk.

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med.

Har du spørsmål angående Elevtinget 2020? Kontaktinformasjon finner du her!