et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

Ekstraordinært Elevting

Den 10-12. mars 2021 Holder vi vårt 1. ekstraordinære elevting, og vi gleder oss til å se representanter fra hele Norge atter en gang komme sammen og behandle verdens viktigste tema: SKOLEPOLITIKK!

I år kommer Elevtinget til ditt fylke!

Elevtinget 2021 blir ikke arrangert på samme måte som årene før. På grunn av korona, deler vi elevtinget opp på elleve steder over hele landet. I stedet  for å ha fem dager Elevting som vanlig, samkjører vi Elevtinget og Årsmøtene til fylket ditt slik at det blir tre dager Elevting og to dager Årsmøte. Er du påmeldt Elevtinget så er du automatisk påmeldt årsmøtet i fylket ditt.

I tillegg til dette skal vi bare behandle to av grunndokumentene våre, nemlig arbeidsprogram og politiske prioriteringer. Mer om grunndokumentene kan du lese her.

Norgeskart med navnOT-01
Fristliste for ET-pc-stor
Dag
Time
Minutt
Sekund

Den 10-12. mars 2021 Holder vi vårt 1. ekstraordinære elevting, og vi gleder oss til å se representanter fra hele Norge atter en gang komme sammen og behandle verdens viktigste tema: SKOLEPOLITIKK!

Fristliste for ET- Mobil
Dag
Time
Minutt
Sekund

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

I år skal vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi skal bare behandle de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet forteller hva de forskjellige leddene i organisasjonen skal gjøre den kommende perioden.

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med for å få gjennomslag om.

I år skal vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi skal bare behandle de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet spesifiserer de forskjellige oppgavene til de forskjellige leddene i organisasjonen.

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med.

Har du spørsmål angående Elevtinget 2020eller 2021? Kontaktinformasjon finner du her!