Logo
Dag
Time
Minutt
Sekund

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kommer på Elevtinget! Her kan du stille henne dine spørsmål.

Svarslipp

Her kan du laste opp svarslippen din.

Send inn dine forslag

Alle elever på medlemsskoler kan sende inn forslag til grunndokumentene våre. Der kan du foreslå hva vi skal mene i politikken, hvilken politikk som skal prioriteres og hvilke mål organisasjonen skal ha for det neste året. Fristen for å sende inn forslag går under Elevtinget (unntatt vedtekter).

Still til valg

På Elevtinget skal det velges et nytt sentralledd. Dette utgjør sentralstyret, generalsekretær, kontrollkomiteen, valgkomiteen, OD-styret og revisor. På elev.no/valg kan du lese mer om vervene du kan stille til, lese om kandidatene som har stilt, ta kontakt med valgkomiteen og lese om rollen til valgombudet.

Forbered elevrådet

De som deltar på Elevtinget, representerer alle elevene på skolen sin. Derfor er det viktig at dere diskuterer sakene i elevrådet i forkant, og deltar på de forberedende seminarene i fylkene før Elevtinget. Her blir du kjent med resten av fylkesbenken, og får god innsikt i hvordan Elevtinget foregår.

Informasjon til deltaker

Påmelding

Påmelding gjøres gjennom registrer.elevtinget.no.

Du må være framme på Thon Congress Gardermoen senest kl. 10:00 mandag 4. mars. Mer informasjon om hvordan man kommer seg til hotellet kommer i 2. innkalling.

Det er obligatorisk å delta på formøtet som starter kl. 10:00 mandag.

Hver medlemsskole skal delta på Elevtinget med én (1) delegat, og kan også delta med én (1) observatør dersom elevrådet på skolen ønsker det. Delegaten har stemme-, forslag- og talerett, mens observatør har tale- og forslagsrett.

Elevrådsleder skal delta som delegat. Hvis elevrådsleder ikke har mulighet til å delta, må elevrådet velge noen andre til å være delegat. Observatøren fra skolen må også velges av elevrådet. Dette betyr at elevrådet må holde et vedtaksdyktig elevrådsmøte for å velge representanter til Elevtinget.

Valget av representanter bør gjennomføres i god tid før påmeldingsfristen 5. februar.

Alle deltakere på Elevtinget må skrive under på en svarslipp, som bekrefter at man vil følge retningslinjene for arrangementet. Svarslippen må underskrives av deltakere, elevrådsleder og rektor, og stemples med skolens stempel. Dersom delegat eller observatør er under 18 år må også en foresatt underskrive svarslippen.

Når man skriver under på svarslippen, bekrefter man påmeldingen (som er bindende), og binder seg til retningslinjer for Elevtingets deltakere. Disse er tilgjengelig på svarslippen på elevtinget.no.

Deltakelse på Elevtinget innebærer at man er til stede til enhver tid på møtet alle fem dagene. Vi vil understreke at alle deltakere skal være til stede under hele møtet. Vi tillater svært sjeldent at deltakere kan forlate møtet. I nødstilfeller vil permisjon bli innvilget av kontrollkomiteen under Elevtinget. Man kan ikke søke om, eller få innvilget permisjon, i forkant av Elevtinget.

Reise til Oslo lufthavn
Reise fra Oslo lufthavn til Elevtinget
Overnatting
Formøte

Påmeldingsfrist

5. februar 2024

Frist for å bestille reise

5. februar 2024

Forberedende seminarer

Forslagsfrist for vedtekter

19. februar 2024

Elevtinget

4.-8. mars 2024

Frist for reiseregning

5. april 2024

Informasjon til skolen

Ta kontakt

Sebastian Mathisen
Generalsekretær

sebastian@elev.no
477 60 081

Sebastian Mathisen
General sekretær

Du kan også kontakte kontoret på 22 99 37 00.