Elevtinget 2022

7-11 mars 2022

ET22

7-11 mars 2022

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Mer informasjon om elevtinget 2022 kommer med første innkalling innen slutten av 2021

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.