et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

et21

Det nytter ikke å drive skolepolitkk uten at elevene har noe de skulle sagt!

Digitalt Elevting

Atter en gang har norske elever vist at det ikke nytter å drive med skolepolitikk uten at vi har noe vi skulle sagt! Til tross for en pandemi har elever fra alle kanter av vårt langstrakte land samlet seg via internett for å diskutere morgendagens skole!

Elevtinget på Youtube

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

Om Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens landsmøte, og vårt øverste organ. På Elevtinget samles rundt 600 elever fra hele landet for å vedta norsk skolepolitikk.

Det er Sentralstyret som kaller inn til Elevting, men på Elevtinget er det kun elever fra alle medlemskolene og -lærlingrådene våre som har stemmerett, og bestemmer. Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon, og da sier det seg selv at det er dere som skal bestemme hvordan organisasjonen skal være.

I år kunne vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi behandlet de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet forteller hva de forskjellige leddene i organisasjonen skal gjøre den kommende perioden.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til arbeidsprogrammet!

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med for å få gjennomslag om.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til politiske prioriteringer!

I år kunne vi ikke behandle alle grunndokumentene våre, vi behandlet de politiske prioriteringene våre, og arbeidsprogrammet vårt. Les mer om grunndokumentene her.

Arbeidsprogrammet 

Elevorganisasjonens arbeidsplan. Arbeidsprogrammet spesifiserer de forskjellige oppgavene til de forskjellige leddene i organisasjonen.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til arbeidsprogrammet!

Politiske prioriteringer

Elevorganisasjonens prioriterte saker. Å få gjennomslag på alle våre politiske mål samtidig er umulig, derfor har vi en rekke politiske prioriteringer som vi jobber målrettet med.

Trykk her for å se det helhetlige forslaget til politiske prioriteringer!

Har du spørsmål angående Elevtinget 2020eller 2021? Kontaktinformasjon finner du her!