Politikk

Elevorganisasjonen har politikk på mye forskjellig. Under kan du lese mer om vår politikk fra A-Å, og våre kampsaker. Du kan også lese om vår visjon her.

Vi har også et politisk utvalg, som er vårt ekspertutvalg når det kommer til politisk arbeid.

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille.

Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere.

Ansvar for egen lærling?

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv.

Politikk fra A til Å