Politikk

Elevorganisasjonen har politikk på mye forskjellig. Under kan du lese mer om vår politikk fra A-Å, og våre kampsaker. Du kan også lese om vår visjon her.

Vurdering på elevane sine premissar.

Det viktigaste formålet med vurderingar skal vera læring, men det er det ikkje i dag. Ein god læringsprosess lid av prøvar som måler det vi hugsar og karakterar som aukar stress og press.

Trygge elever lærer best

Ingenting fremmer læring som trygge rammer i skolen. For å lære godt og å bli en
god samfunnsborger må eleven ha det godt, både med seg selv og de rundt seg.

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

Politikk fra A til Å

Politikk fra A til Å er under utvikling, derfor kan du oppleve at mange punkter ikke har sider. Du lese all vår politikk i politisk måldokument.