Politikk

Elevorganisasjonen har politikk på mye forskjellig. Under kan du lese mer om vår politikk, og våre kampsaker. Du kan også lese om vår visjon her.

Politiske prioriteringer

De politiske prioriteringene er våre viktigste politiske saker. Hvert år vedtar Elevtinget en ny politisk prioritering som varer i tre år.

Framtidens fagarbeidere

Innen 2035 kommer Norge til å mangle 100 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk
Sentralbyrå. Skal vi møte behovet må yrkesfag satses på, og både elever og lærlinger må få støtten de trenger for å gjennomføre skoleløpene sine.

Vurdering på elevane sine premissar.

Det viktigaste formålet med vurderingar skal vera læring, men det er det ikkje i dag. Ein god læringsprosess lid av prøvar som måler det vi hugsar og karakterar som aukar stress og press.

Trygge elever lærer best

Ingenting fremmer læring som trygge rammer i skolen. For å lære godt og å bli en
god samfunnsborger må eleven ha det godt, både med seg selv og de rundt seg.

Politisk måldokument

I politisk måldokument står alt det vi mener. Her finnes politik om alt fra utstyrsstipen og borteboere til ungdomsskole og opptak til høyere utdanning.
Politisk måldokument vedtas av Elevtinget, men fylkeslagene har også egen politikk som det står om i de politiske plattformene.

Pressemeldinger:

Elevorganisasjonen frykter stryk-bølge: -svikter elevene

Av Petter Andreas Lona | 23. oktober 2023

I dag har Utdanningsdirektoratet kommet med sitt forslag til nye fraværsregler, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Elevorganisasjonen reagerer kraftig på endringene som er foreslått.    – Disse foreslåtte endringene vil føre til at mange tusen flere stryker i videregående enn i dag. Vi er sjokkerte over at direktoratet har funnet disse reglene som beste alternativ, sier […]

Les mer

Elevorganisasjonen om Statsbudsjettet 2024

Av Petter Andreas Lona | 6. oktober 2023

Fredag 6. oktober ble regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 presentert. Det foreligger ingen kutt, men heller ingen store satsinger i skolebudsjettet. «Norske elever fortjener en satsning på psykisk helse og en gratis skole «, sier Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen Skolehelsetjenesten Regjeringen bevilger 40 millioner kroner mer til helsestasjoner og skolehelsetjenesten, i sin […]

Les mer

Har Kjerkol glemt elevenes helse?

Av Petter Andreas Lona | 6. oktober 2023

– I dag kom forslaget til statsbudsjettet 2024, og det ble bevilget nye 40 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Da regjeringen bevilget 45 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten i fjor, forventet vi at det var starten på en reell satsing på elevers helse, men det ble verken en ambisiøs eller reell satsning, sier Petter […]

Les mer

Musesteg i retning av en gratis skole for alle

Av Petter Andreas Lona | 6. oktober 2023

I statsbudsjettet for 2024 har regjeringen valgt å satse på lik rett til utdanning, gjennom et løft i borteboerstipendet på 60 millioner kroner. Dette betyr 829 kr mer i måneden for borteboende videregående elever. Gratisprinsippet er likevel langt unna ifølge Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen. -Økningen gjør at borteboere får mer å rutte med, […]

Les mer

Brenna har levert på løftet, men ikke på elevenes krav

Av Petter Andreas Lona | 6. oktober 2023

Lørdag 5. august ga regjeringen et løfte om et utstyrsstipendløft på 40 millioner, og i dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett. Brenna har levert på løftet, men ikke på elevenes krav, ifølge Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen.   – Vi er glade for at regjeringen ser det gjennomtrengende behovet for et økt utstyrsstipend. Stadig […]

Les mer

Elevene savner en løsning på vedlikeholdsetterslepet

Av Petter Andreas Lona | 6. oktober 2023

Det siste året har en rekke saker om tilstanden i norske skolebygg vært i utdanningsnytt. Regjeringen svarer i dag med 8 milliarder kroner over 8 år, der staten skal ta rentekostnadene til praktiske læringsarenaer. Elevorganisasjonen er glad for at regjeringen har foreslått å gjeninnføre en rentekompensasjonsordning, men skulle gjerne likt å se at ordningen tar […]

Les mer

Fire veier til flere fagarbeidere

Av Petter Andreas Lona | 2. oktober 2023

For at vi skal få dekket behovet for fagarbeidere i fremtiden, må det bli enklere å ta yrkesfag. Det er en av Elevorganisasjonens hjertesaker, her er fire tips for å gjøre yrkesfag mer attraktivt!

Les mer

Foreldreutvalg og Elevorganisasjonen jubler for milliarder til skolebygg

Av Petter Andreas Lona | 8. september 2023

Fredag kom nyheten om at regjeringen legger opp til rentefrie lån på inntil en milliard kroner i året for investeringer i skoleutstyr og bygg. – Endelig et steg i riktig retning, mener Elevorganisasjonen (EO) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). En rapport fra Multiconsult fra 2022 avslørte et vedlikeholdsetterslep på 96 milliarder i norske grunnskoler og […]

Les mer