Foreldreutvalg og Elevorganisasjonen jubler for milliarder til skolebygg

Fredag kom nyheten om at regjeringen legger opp til rentefrie lån på inntil en milliard kroner i året for investeringer i skoleutstyr og bygg. - Endelig et steg i riktig retning, mener Elevorganisasjonen (EO) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

En rapport fra Multiconsult fra 2022 avslørte et vedlikeholdsetterslep på 96 milliarder i norske grunnskoler og videregående skoler. Det betyr at 13 000 lærere og 110 000 elever tilbringer time etter time i klasserom med elendig ventilasjon og dårlig luft hver eneste dag.

Den såkalte rentekompensasjonsordningen, som gir kommunene rentefrie lån ved investeringer i skolebygg, er en av løsningene FUG og Elevorganisasjonen (EO) har pekt på for å gi elever og lærere arbeidsplassen de fortjener. Rentekompensasjonen ble fjernet i 2017. Fredag ble det klart at regjeringen igjen vil tilby kommuner og fylkeskommuner rentefrie lån når det investeres i skolebygg.

- En kjempesatsing
De rentefrie lånene vil gå til kommuner som foretar varige investeringer i læringsarenaer og utstyr. Målet er å bidra til en praktisk og variert skole. Det kan omfatte utvidelse eller ombygging av eksisterende skolebygg og investeringer i spesialrom som laboratorium, verksteder, sløydsaler,
biblioteker, kjøkken og musikkrom, skriver regjeringen i en pressemelding.

Marius Chramer (2)

- Med dette løftet erkjenner regjeringen at de også har et ansvar for kvaliteten på norske skolebygg. Dette har vi jobbet hardt og lenge for, sier FUG-leder Marius Chramer.

Petter front

- En kjempesatsing, sier leder for Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, og fortsetter:

- Vi er også spente på hvordan dette kommer til å se ut fremover og jeg vil understreke viktigheten av at ordningen må innrettes slik at den gjør noe med vedlikeholdsetterslepet, sier Lona.

Må gjøre noe med tilsynsordningen
Forslaget – som skal ut på høring - har en ramme på åtte milliarder kroner, som etter planen skal fases inn med én milliard hvert år i åtte år.

Ordningen må innrettes slik at den også treffer andre utfordringer, som for eksempel inneklima, sier Chramer.

Samtidig advares det mot at dagens tilsynsordning, der kommunene driver tilsyn på egne bygg, får fortsette. Mange skoler drives på dispensasjon, i strid med forskrift for miljørettet helsevern.

- Det er på høy tid at man endrer forskriften og oppretter et statlig tilsyn for fysisk skolemiljø, sier Lona. Chramer er enig og forventer flere tiltak i tiden fremover.

- En milliard i året er en bra start, men regjeringen må følge opp med ytterligere bevilgninger for å bremse etterslepet og sørge for en akseptabel standard på norske skolebygg. Det fortjener elevene og det fortjener lærerne.