Rettighetshjelpen

Lurer du på hvilke rettigheter og plikter du har som elev? Bryter skolen loven? Vi kan hjelpe deg!

Rettighetshjelpen er et tilbud til alle elever på ungdomsskolen, videregående skole og lærlinger.

Vi svarer på rettighetsspørsmål og kan hjelpe til i større saker. Tilbudet er lavterskel og hvis du ønsker kan du velge å være anonym.

Vi i Elevorganisasjonen ser at mange elever blir urettferdig behandlet, eller ikke vet hvilke plikter og rettigheter de har som elever. Rettighetshjelpen er her for å gjøre en forskjell, nettopp fordi det er svært viktig at elever er klar over hvilke rettigheter de har. Du kan få tips og triks, vi henviser til de lover du trenger, og bidrar med råd i en eventuell rettighetssak.

Du kan også finne informasjon om lover og dine rettigheter på nettsiden videltar.no, som er en nettside Elevorganisasjonen drifter sammen med andre aktører. Vi tilbyr også foredrag og skoleringer.

Du kan kontakte Rettighetshjelpen på telefon (22 99 37 00), e-post (rettighet@elev.no) og chat.

Kontakt

Åpningstider:
mandag - fredag 09:00-16:00
(Lunsj fra 12:00-13:00)

FAQ - Kanskje finner du svar på det du lurer på her!

Fravær

Andre FAQ