Kontakt oss!

Elevorganisasjonen i Norge har hovedkontor i Kolstadgata 1, Oslo. Her arbeider sentralstyret, generalsekretæren, organisasjonssekretærene og hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk.

Elevorganisasjonen i Norge har hovedkontor i Kolstadgata 1, Oslo. Her arbeider sentralstyret, generalsekretæren, organisasjonssekretærene og hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk.

Kontakt sentralt

Adresse: Kolstadgata 1

Postnummer: 0652 Oslo

Organisasjonsnummer: 981 070 151

E-post: elev@elev.no

Rettighetshjelpen: Kontakt rettighetshjelpen her!

Telefon: 22 99 37 00

Kontortid: man-fre 10.00-15.00

En trygg organisasjon

For henvendelser angående brudd på etiske retningslinjer, seksuelle overgrep, utrygge situasjoner og lignende, gå til elev.no/trygg.

Frida

Frida Hagen

Nestleder

E-post:
frida@elev.no
Telefon:
941 96 898

krisin

Kristin Schultz

Leder

E-post:
kristin@elev.no
Telefon:
913 07 230

josigurd

Jo Sigurd Barlien

Nestleder

E-post:
jo.sigurd@elev.no
Telefon:
903 66 301

Sentralstyret og Generalsekretær jobber på Elevorganisasjonens sentrale kontor i Oslo og har ansvar for driften av organisasjonen. Generalsekretær har ansvaret for den daglige driften på kontoret samt ansvar for økonomien vår.

Sentralstyret
Fylkesledere
Generalsekretær
Sentralstyret
Harald J. Onseid

Sentralstyremedlem
onseid@elev.no
405 57 623

Malik Salahudeen

Sentralstyremedlem
malik@elev.no
479 09 737

Gabriel Aaron Normann Bruun

Sentralstyremedlem
gabriel@elev.no
465 48 128

Ronja Larsen

Sentralstyremedlem
ronja@elev.no
413 33 829

Leo Laukvik

Sentralstyremedlem
leo@elev.no
412 95 725

Thomas Bjørge Elton Gundersen

Sentralstyremedlem
thomas@elev.no
476 73 306

Edvard Botterli Udnæs

Sentralstyremedlem
edvard@elev.no
955 54 181

Kristoffer Øksnes Arentsen

Sentralstyremedlem
kristoffer@elev.no
450 10 007

Sanne Torsvik

Sentralstyremedlem
sanne@elev.no
907 95 932

Sunniva Maria Roligheten

Leder av
Operasjon Dagsverk
sunniva@od.no
476 67 628

Fylkesledere
Hege Lilletrøen Langseth

Innlandet
hege.langseth@elev.no
481 99 162

Aslak Berntsen Husby

Møre og Romsdal
aslak.husby@elev.no
950 95 209

Hana Mulalic

Oslo
hana.mulalic@elev.no
978 38 756

Eirik Walør Fagertun

Troms og Finnmark
eirik.fagertun@elev.no
458 04 146

Generalsekretær
Ola Nyhus

Generalsekretær
(Daglig leder)
ola@elev.no
954 55 681

Silje Kroken

Organisasjonssekretær
silje@elev.no

Felix Volpe

Organisasjonssekretær
felix@elev.no

Forskjellige komiteer og styrer

I tillegg til Sentralstyret og Generalsekretær har vi flere komiteer som er valgt av Elevtinget. Operasjon Dagsverk har også et eget styre valgt av Elevtinget. Les mer om disse her.

Forskjellige utvalg

Elevorganisasjonen jobber med mye forskjellig, og i stor grad er det Sentralstyret som utfører dette arbeidet. Men når det skal jobbes med spesifikke områder som yrkesfag eller internasjonalt arbeid, har vi noen ekspertutvalg som bistår. Disse består av personer fra forskjellig deler av organisasjonen, som kan bidra med sin kompetanse innen de forskjellige områdene.