Kontakt oss!

Elevorganisasjonen i Norge har hovedkontor i Kolstadgata 1, Oslo. Her arbeider sentralstyret, generalsekretæren, organisasjonssekretærene og hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk.

Kontakt sentralt

Adresse: Kolstadgata 1

Postnummer: 0652 Oslo

Organisasjonsnummer: 981 070 151

E-post: elev@elev.no

Rettighetshjelpen: Kontakt rettighetshjelpen her!

Telefon: 22 99 37 00

Kontortid: man-fre 09.00-16.00

En trygg organisasjon

For henvendelser angående brudd på etiske retningslinjer, seksuelle overgrep, utrygge situasjoner og lignende, gå til elev.no/trygg.

Frida Hagen

Frida Hagen

Nestleder

E-post:
frida@elev.no
Telefon:
941 96 898

Kristin Schultz

Kristin Schultz

Leder

E-post:
kristin@elev.no
Telefon:
913 07 230

Jo-Sigurd Barlien

Jo Sigurd Barlien

Nestleder

E-post:
jo.sigurd@elev.no
Telefon:
903 66 301

Sentralstyret og Generalsekretær jobber på Elevorganisasjonens sentrale kontor i Oslo og har ansvar for driften av organisasjonen. Generalsekretær har ansvaret for den daglige driften på kontoret samt ansvar for økonomien vår.

Sentralstyret
Fylkesledere
Generalsekretær
Sentralstyret
Malik Salahudeen

Sentralstyremedlem
malik@elev.no
479 09 737

Harald J. Onseid

Sentralstyremedlem
harald@elev.no
405 57 623

Thomas Bjørge Elton Gundersen

Sentralstyremedlem
thomas@elev.no
476 73 306

Leo Laukvik

Sentralstyremedlem
leo@elev.no
412 95 725

Gabriel Aaron Normann Bruun

Sentralstyremedlem
gabriel@elev.no
465 48 128

Ronja Larsen

Sentralstyremedlem
ronja@elev.no
413 33 829

Kristoffer Øksnes Arentsen

Sentralstyremedlem
kristoffer@elev.no
450 10 007

Edvard Botterli Udnæs

Sentralstyremedlem
edvard@elev.no
955 54 181

Sanne Torsvik

Sentralstyremedlem
sanne@elev.no
907 95 932

Sunniva Maria Roligheten

Leder av
Operasjon Dagsverk
sunniva@od.no
476 67 628

Fylkesledere
Hege Lilletrøen Langseth

Innlandet
hege.langseth@elev.no
481 99 162

Aslak Berntsen Husby

Møre og Romsdal
aslak.husby@elev.no
950 95 209

Hana Mulalic

Oslo
hana.mulalic@elev.no
978 38 756

Daniel Martinsen

Viken
daniel.martinsen@elev.no
910 01 793

Eirik Walør Fagertun

Troms og Finnmark
eirik.fagertun@elev.no
458 04 146

Helena Lund Blostrupsen

Trøndelag
Helena.blostrupsen@elev.no
941 58 672

Generalsekretær
Ola Nyhus

Generalsekretær
(Daglig leder)
ola@elev.no
954 55 681

Felix Volpe

Organisasjonsrådgiver
felix@elev.no

Helena Mørch

Organisasjonssekretær
morch@elev.no

Marte Mørk

Organisasjonssekretær
mork@elev.no

Forskjellige komiteer og styrer

I tillegg til Sentralstyret og Generalsekretær har vi flere komiteer som er valgt av Elevtinget. Operasjon Dagsverk har også et eget styre valgt av Elevtinget. Les mer om disse her.

Forskjellige utvalg

Elevorganisasjonen jobber med mye forskjellig, og i stor grad er det Sentralstyret som utfører dette arbeidet. Men når det skal jobbes med spesifikke områder som yrkesfag eller internasjonalt arbeid, har vi noen ekspertutvalg som bistår. Disse består av personer fra forskjellig deler av organisasjonen, som kan bidra med sin kompetanse innen de forskjellige områdene.