Kontakt oss!

Elevorganisasjonen i Norge har hovedkontor i Kolstadgata 1, Oslo. Her arbeider sentralstyret, generalsekretæren, organisasjonssekretærene og hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk.

Adresse:
Kolstadgata 1

Postnummer:
0652 Oslo

E-post:
elev@elev.no

Telefon:
22 99 37 00

Rettighetshenvendelser
rettighet@elev.no

Organisasjonsnummer
981 070 151

 

Pressebilder-7

Kristin Schultz

Nestleder

E-post:
kristin@elev.no

Telefon:
913 07 230

Pressebilder-10

Alida de Lange D'Agostino

Leder

E-post:
alida@elev.no

Telefon:
913 86 220

Pressebilder-9

Birk Blekken

Nestleder

E-post:
birk@elev.no

Telefon:
959 21 448

Sentralstyret
Fylkesledere
Komiteene
Generalsekretær
Sentralstyret
Sander Marken

Sentralstyremedlem

E-post:
sander@elev.no
Telefon:
917 39 207

Ida Pollestad Brunes

Sentralstyremedlem

E-post:
ida@elev.no
Telefon:
984 70 138

Jakob Kunze

Sentralstyremedlem

E-post:
jakob@elev.no
Telefon:
955 28 496

Eline Svendsen

Sentralstyremedlem

E-post:
eline@elev.no
Telefon:
412 75 656

John Victor Nicacio Pereira

Sentralstyremedlem

E-post:
john@elev.no
Telefon:
988 45 083

Sara Houge

Sentralstyremedlem

E-post:
sara@elev.no
Telefon:
480 62 308

Martine Stavå

Sentralstyremedlem

E-post:
tine@elev.no
Telefon:
481 78 072

Tor Ole Bjerkan

Sentralstyremedlem

E-post:
toro@elev.no
Telefon:
988 15 269

Ola Nyhus

Fag- og yrkesopplæringsanvarlig

E-post: 
ola@elev.no
Telefon:
954 55 681

Jens Øygarden Ingebrigtsen

Leder av
Operasjon Dagsverk

E-post: 
jens@od.no
Telefon:
913 77 353

Fylkesledere
Simen Vorhaug Yazdan

Akershus

E-post:
simen.vozdan@elev.no
Telefon:
481 43 338

Leo Laukvik

Aust-Agder

E-post:
leo.laukvik@elev.no
Telefon:
412 95 725

Frida Anine Hagen

Buskerud

E-post:
frida.hagen@elev.no
Telefon:
941 96 898

Harald Onseid

Finnmark

E-post:
harald.onseid@elev.no
Telefon:
405 57 623

Ronja Haugstad Larsen

Hedmark

E-post:
ronja.larsen@elev.no
Telefon:
413 33 829

Alvilde Hellebø

Hordaland

E-post:
alvilde.hellebo@elev.no
Telefon:
992 25 610

Aslak Berntsen Husby

Møre og Romsdal

E-post:
aslak.husby@elev.no
Telefon:
950 95 209

Alf Henrik Henriksen

Nordland

E-post:
alf.henriksen@elev.no
Telefon:
902 80 106

Hallstein Søderholm

Oppland

E-post:
hallstein.soderholm@elev.no
Telefon:

Edvard Botterli Udnæs

Oslo

E-post:
edvard.udnes@elev.no
Telefon:
955 54 181

Sondre Undheim Lokøy

Rogaland

E-post:
sondre.lokoy@elev.no
Telefon:
415 90 908

Sveinung Sandal

Sogn og Fjordane

E-post:
sveinung.sandal@elev.no

Telefon:
482 92 843

Odin Hovland Stahlsberg

Telemark

E-post:
odin.stahlsberg@elev.no
Telefon:
906 91 787

Ísafold Danielsdottir

Troms

E-post:
isafold.danielsdottir@elev.no
Telefon:
920 11 446

Gabriel Aaron Normann Bruun

Trøndelag

E-post:
gabriel.bruun@elev.no
Telefon:
465 48 128

Rahman Rezai

Vest-Agder

E-post:
rahman.rezai@elev.no
Telefon: 
456 31 344

Erlend Fredriksen

Vestfold

E-post:
erlend.fredriksen@elev.no
Telefon:
913 56 410

Thomas Bjørge Elton Gundersen

Østfold

E-post:
thomas.gundersen@elev.no
Telefon:
476 73 306

Komiteene
Desisjonskomiteen

E-post:
deskom@elev.no

Valgkomiteen

E-post:
valgkom@elev.no

Generalsekretær
Per Roppestad Christensen

Generalsekretær

E-post:
per@elev.no
Telefon:
941 81 453

Presse