Les Elevrådshåndboka her!

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

MaxEmanuelson-_MAX8873

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Dette mener vi!

Dette er våre viktigste politiske saker, men vi har også mye mer politikk!
Les mer på elev.no/politikk

Framtidens fagarbeidere

Innen 2035 kommer Norge til å mangle 100 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk
Sentralbyrå. Skal vi møte behovet må yrkesfag satses på, og både elever og lærlinger må få støtten de trenger for å gjennomføre skoleløpene sine.

Vurdering på elevane sine premissar.

Det viktigaste formålet med vurderingar skal vera læring, men det er det ikkje i dag. Ein god læringsprosess lid av prøvar som måler det vi hugsar og karakterar som aukar stress og press.

En skole tilpasset hver enkelt elev

Et grunnleggende prinsipp i Elevorganisasjonen er at hver enkelt elev skal ha lik tilgang til en tilpasset opplæring som støtter deres behov og forutsetning.

 

Visste du at

elever
på ungdomsskolen, vgs og lærlinger er med i Elevorganisasjonen?
%
av alle rettighetssakene vi svarer på, handler om eksamen og vurdering?
kr
deles ut til norske elevråd hvert år gjennom EO-fondet?