Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

MaxEmanuelson-_MAX8873

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille.

Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere.

Ansvar for egen lærling?

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv.

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille.

Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere.

Ansvar for egen lærling?

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv.

Hva har vi gjort den siste uka?

Les mer om hva sentralstyret har gjort på kontoret i det siste.
Sliden rullerer av seg selv ->

Podcast skjer!

Ronja og Gabriel har fått satt seg ned i det nye podcast-studioet, og første episode av "Skolenes egen time" er spilt inn! Den blir lansert mandag klokken 6, vi gleder oss enormt!

Nye organisasjonssekretærer

Vi har nå ansatte to nye organisasjonssekretærer, som begynner å jobbe allerede på mandag.

Debatt på Dagsnytt 18

På tirsdag var vi på Dagsnytt 18 mot Guri Melby. Her hang vi henne ut for at hun ikke har tatt ansvar for at skolene får kjøpt inn nye læremidler.

Debattskolering med Rahman

Siden EO er mye i media, var en gjeng fra sentralstyret på debattskolering med tidligere leder, Rahman Chaudhry, på onsdag.

Møte med Udir

Nå som skolestart nærmer seg er det også tid for skolebesøk, og vi var på møte med direktøren i Udir for å snakke om hvordan vi gjør dette mtp. Corona.

Følg oss på sosiale medier!

Følg oss på sosiale medier!

@elevorg
facebook, instagram og twitter.