Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

MaxEmanuelson-_MAX8873

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Framtidens fagarbeidere

Innen 2035 kommer Norge til å mangle 100 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk
Sentralbyrå. Skal vi møte behovet må yrkesfag satses på, og både elever og lærlinger må få støtten de trenger for å gjennomføre skoleløpene sine.

Vurdering på elevane sine premissar.

Det viktigaste formålet med vurderingar skal vera læring, men det er det ikkje i dag. Ein god læringsprosess lid av prøvar som måler det vi hugsar og karakterar som aukar stress og press.

Trygge elever lærer best

Ingenting fremmer læring som trygge rammer i skolen. For å lære godt og å bli en
god samfunnsborger må eleven ha det godt, både med seg selv og de rundt seg.