Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

MaxEmanuelson-_MAX8873

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

AVLYS EKSAMEN NÅ!

Koronasituasjonen gjør at vi har et turbulent skoleår i vente. Nå trenger vi forutsigbarhet, fleksibilitet og rom for tilpasset undervisning.

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille.

Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere.

Ansvar for egen lærling?

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv.

Ingen elever å miste!

Skal vi få verdens beste skole, må den være fleksibel, løsningsorientert og tilpasset hver enkelt elev. Da trenger vi at elever ikke bare har rett til å begynne på videregående, men en rett til å fullføre.

TikTok klokka går, ungdomsskolen står stille.

Vi må allerede i ungdomsskolen gi elever mulighet til å engasjere seg politisk, om elevdemokratiet i ungdomsskolen skal fungere.

Ansvar for egen lærling?

Yrkesfagelevene og lærlingene er neste generasjons fagarbeidere, og opplæringen de mottar nå i dag vil på mange måter definere morgendagens arbeidsliv.

Hva har vi gjort den siste uka?

Les mer om hva sentralstyret har gjort på kontoret i det siste.
Sliden rullerer av seg selv ->

Smittevern

Nå er det kommet nye smittevernstiltak som har ført til at skoler over hele Norge går over til rødt smittenivå.

Avlys eksamen!

Vi jobber med å få avlyst eksamen. På grunn av et uforutsigbart kommende skoleår mener vi at man allerede nå burde avlyse eksamener, og heller fokusere på å gi elevene en undervisning som sikrer at de går ut med kompetansen de har krav på.

ELS01

Forrige onsdag holdte vi vårt første ekstraordinære landsstyremøte. Les mer om Landsstyret her.

Følg oss på sosiale medier!

Følg oss på sosiale medier!

@elevorg
facebook, instagram og twitter.