Rogaland

Velkommen til Rogaland sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Rogaland avholdt sitt ordinære årsmøte innen 1. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Rogaland. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Gabriel Aaron Bruun
  • Vanessa Linjord
  • Sondre Undheim Lokøy
  • Hanne Andersen
  • Rasmus Grødeland

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.rogaland@elev.no

 

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

@elevorgRogaland

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
rogaland@elev.no