Nettside banner 2

Har din skole drømt om å arrangere nyttårsball? Har dere lyst til å arrangere den feteste bolledagen Norge har sett? EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deler ut penger til elevråd landet rundt!

EO-FONDET ER TOMT

EO-fondet er et fond for Elevorganisasjonens medlemskoler, og hvert år deler vi ut over to og en halv million kroner til elevråd over hele landet.

I EO-fondet er det to kategorier å søke til:

  • Kategori OD: Prosjekt som er tilknytta Operasjon Dagsverk sin internasjonale uke. Maksimal søkesum er 15 000 kr.
  • Åpen Kategori: Prosjekt som har som formål å øke elevdemokrati og fremme engasjement og samhold på skolen. Maksimal søkesum er 35 000kr.

Hvert elevråd eller lærlingråd som er medlemmer av Elevorganisasjonen kan søke om midler til så mange prosjekt dere vil, men dere kan maksimalt motta totalt 35 000 kroner per skoleår fra åpen kategori og OD.

Prinsippet er enkelt: det er førstemann til mølla. Det er derfor viktig å være tidlig ute, og vi anbefaler dere å søke om penger tidlig, selv om prosjektet dere skal gjennomføre ikke avholdes før senere. Det er fordi vi kun har penger å dele ut i en kort tidsperiode, og har lyst å dele dem ut til nettopp din skole - da gjelder det å være rask!

Søknadsfristen for fondet for runde 1, 2023 var 1. november, og fondet åpnet for søknader den 20. september 09:00.

Søknadsfristen for fondet for runde 2, 2024 var 1. mars, og fondet åpnet for søknader den 22. januar 09:00.

Bla ned for å se hvordan du søker.

Spørsmål og andre henvendelser kan sendes til eofondet@elev.no

• Arrangementer for å styrke elevrådet og elevrådets arbeid
• Arrangere en temauke for hele skolen
• Invitere en kul foredragsholder til skolen
• Ha nisseverksted
• Ha konsert med et band i skolegården
• Lage mat fra årets prosjektland under internasjonal uke
• Freshe opp klasserommene til internasjonal uke med kunst fra prosjektlandet

Trykk på knappen i ressursfeltet som sier "Søk her!" og du vil bli tatt med til søknadsskjemaet. Før dere søker fondet skal elevrådet på skolen ha diskutert hvilke prosjekter de ønsker å gjennomføre. Man kan totalt søke om 35 000 kr på tvers av de forskjellige kategoriene.

Det vil si at om dere ønsker å søke maksbeløp forbegge kategorier vil det gi 20 000 i åpen kategori og 15 000 til Operasjon Dagsverk. Om dere ikke søker OD-midler kan det søkes om 35 000 i åpen kategori.

Det kan være lurt å ha skrevet ut og fylt ut signaturarket før søknaden fylles ut. Elevrådsleder og rektor eller elevrådskontakten skal signere dette. Signaturarket finner du også i ressursfeltet. Når dere søker må dere legge ved budsjett for prosjektet. 
Søknadsfristen er 1. november, men fondet følger førstemann-til-mølla-prinsippet. Det anbefales derfor å være tidlig ute for å sikre seg midler fra fondet. 

Vi behandler alle søknadene som sendes inn innen fristen. Det kan hende søknaden ikke blir innvilget. Da sier vi ifra og dere vil ha mulighet til å søke på nytt. Dersom søknaden blir innvilget vil dere få beskjed om dette

De innvilgede midlene utbetales til skolen innen 31. desember gjeldende skoleår for runde 1. 

Innvilgede midler for runde 2 utbetales innen utgangen av april.

Når dere har fått penger inn på skolens konto er det bare å sette i gang med prosjektet deres. Vi heier på dere! Ender dere opp med å ikke bruke midlene er dere nødt til å sende dem tilbake til Elevorganisasjonen. Alle prosjekter skal gjennomføres innen 1. juni.

Når prosjektet er ferdig er dere nødt til å rapportere bruken av midlene. Fristen for å rapportere prosjekter gjennomført på høsthalvåret er 30. juni, det samme gjeller for prosjekter gjennomført på vårhalvåret. Trykk på knappen som sier "Rapporter prosjektet her" i ressursfeltet for å bli tatt med til et eget skjema for rapportering. Skoler som ikke rapporterer prosjektet sitt innen fristen vil ikke ha mulighet til å søke om midler fra EO-fondet til neste år.

For mer informasjon og vilkår om prosjektstøtten kan du lese "Retningslinjer for EO-fondet" som ligger i ressursfeltet.