EO-fondet

Har din skole drømt om å arrangere nyttårsball? Har dere lyst til å arrangere den kuleste internasjonale studieturen noensinne? EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deler ut penger til elevråd landet rundt!

eo-fond-ting

EO-fondet er et fond for Elevorganisasjonens medlemskoler, og hvert år deler vi ut over to og en halv million kroner til elevråd over hele landet.

I EO-fondet er det to kategorier å søke til:

  • Kategori OD: Prosjekt som er tilknytta Operasjon Dagsverk sin internasjonale uke. Maksimal søkesum er 15 000 kr.
  • Åpen Kategori: Prosjekt som har som formål å øke elevdemokrati og fremme engasjement og samhold på skolen. Maksimal søkesum er 40 000kr.

Hvert elevråd eller lærlingråd kan søke om midler til så mange prosjekt dere vil, men dere kan maksimalt motta totalt 40 000 kroner per skoleår fra åpen kategori og OD.

Prinsippet er enkelt: det er førstemann til mølla. Det er derfor viktig å være tidlig ute, og vi anbefaler dere å søke om penger tidlig, selv om prosjektet dere skal gjennomføre ikke avholdes før senere. Det er fordi vi kun har penger å dele ut i en kort tidsperiode, og har lyst å dele dem ut til nettopp din skole - da gjelder det å være rask!

Søknadsfristen for fondet er 1. november, og fondet åpner for søknader den 14. september. Bla ned for å se hvordan du søker.

Spørsmål og andre henvendelser kan sendes til eofondet@elev.no

1. Søk

Diskuter i elevrådet hva dere vil søke penger til, og søk via det digitale søknadsskjemaet under.
Signer signaturarket og legg ved.

 

2. Aksepter

Søknaden er innvilget. Gjennomgå akseptskjemaet som har blitt sendt til dere på e-posten og påse at all informasjon er riktig.

3. Fakturer

Skolen vil få instruksjoner om hvordan dere fakturer Elevorganisasjonen for pengene som er søkt. Skolen hjelper dere med dette.

4. Arranger

Pengene har kommet inn på skolens konto. Gjennomfør prosjektet deres.

 

5. Rapporter

Fyll ut eget digitalt rapportskjema. Signer signaturarket på nytt og legg det ved i skjemaet.

NB! Husk frist for rapportering.

1. Søk

Trykk på knappen i ressursfeltet som sier "Søk her!" og du vil bli tatt med til søknadsskjemaet. Før dere søker fondet skal elevrådet på skolen ha diskutert hvilke prosjekter de ønsker å gjennomføre. Man kan totalt søke om 40 000 kr på tvers av de forskjellige kategoriene.

Det vil si at om dere ønsker å søke maksbeløp forbegge kategorier vil det gi 25 000 i åpen kategori og 15 000 til Operasjon Dagsverk. Om dere ikke søker OD-midler kan det søkes om 40 000 i åpen kategori.

Det kan være lurt å ha skrevet ut og fylt ut signaturarket før søknaden fylles ut. Elevrådsleder og rektor eller elevrådskontakten skal signere dette. Signaturarket finner du også i ressursfeltet.
Søknadsfristen er 1. november.

2. Aksepter

Vi behandler alle søknadene som sendes inn innen fristen. Det kan hende søknaden ikke blir innvilget. Da sier vi ifra og dere vil ha mulighet til å søke på nytt. Hvis søknaden blir innvilget vil dere få en epost om at dere er nødt til å akseptere midlene deres. Skriv ut og signer akseptskjemaet og send det tilbake til oss. Akseptskjemaet må sendes inn til oss innen to (2) uker etter mottatt tilbakemelding.

3. Fakturer

Skolen vil få instruksjoner om hvordan dere fakturer Elevorganisasjonen for pengene som er søkt. Dersom søknaden godkjennes.

4. Arranger

Når dere har fått penger inn på skolens konto er det bare å sette i gang med prosjektet deres. Vi heier på dere! Ender dere opp med å ikke bruke midlene er dere nødt til å sende dem tilbake til Elevorganisasjonen. Alle prosjekter skal gjennomføres innen 1. juni.

5. Rapporter

Når prosjektet er ferdig er dere nødt til å rapportere bruken av midlene. Fristen for å rapportere prosjekter gjennomført på høsthalvåret er 31. desember, og for prosjekter gjennomført på vårhalvåret er fristen 30. juni. Trykk på knappen som sier "Rapporter prosjektet her" i ressursfeltet for å bli tatt med til et eget skjema for rapportering. Skoler som ikke rapporterer prosjektet sitt innen fristen vil ikke ha mulighet til å søke om midler fra EO-fondet til neste år.

For mer informasjon og vilkår om prosjektstøtten kan du lese "Retningslinjer for EO-fondet" som ligger i ressursfeltet.