EO-fondet

Har din skole drømt om å arrangere et nyttårsball? Har dere lyst til å arrangere den kuleste internasjonale uken noen sinne? Eller kanskje dere har lyst på nye fotballmål til skoleplassen? EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deler ut penger til elevråd landet rundt!

grafiske-element-EOArtboard 7
madde eo fond 3

Veileder for EO-fondet

Søknadsskjema EO-fondet

Rapportskjema for EO-fondet

Retningslinjer for EO-fondet

 

grafiske-element-EOArtboard 35

EO-fondet er et fond for Elevorganisasjonens medlemsskoler, og hvert år deler vi ut over to millioner kroner til elevråd over hele landet.

I EO-fondet er det fire ulike kategorier å søke til?

  • Kategori E: Prosjekt som har som formål å øke elevmedvirkning og elevdemokrati på skolen. Maksimal søkesum er 25 000 kr.
  • Kategori OD: Prosjekt som er tilknytta Operasjon Dagsverk sin internasjonale uke. Maksimal søkesum er 15 000 kr.
  • Kategori S: Sosiale tiltak som fremmer engasjement og samhold på skolen. Maksimal søkesum er 15 000 kr.
  • Kategori AU: Aktivitetsfremmende utstyr som kan bidra til økt fysisk aktivitet og økt trivsel i skolehverdagen (for eksempel fotballmål, sjakkbrett og anna utstyr). Maksimal søkesum er 25 000 kr.

Hvert elevråd eller lærlingråd kan søke om midler til så mange prosjekt dere vil, men dere kan maksimalt motta totalt 30 000 kroner per skoleår fra kategori E, OD og S. I tillegg til dette kan dere motta maksimalt 25 000 kroner fra kategori AU.

Prinsippet er enkelt: det er førstemann til mølla. Det er derfor viktig å være tidlig ute, og vi anbefaler dere å søke om penger tidlig, selv om prosjektet dere skal gjennomføre ikke avholdes før senere. Det er fordi vi kun har penger å dele ut i en kort tidsperiode, og har lyst å dele dem ut til nettopp din skole – da gjelder det å være rask!

Søknadsfristen for fondet er 1. november, og fondet åpner for søknader ved skolestart.

I henhold til våre retningslinjer er det elevrådsleder som må skrive under på søknadsskjemaet. Dere må derfor velge elevrådsleder før dere kan søke om midler fra EO-fondet.

Til venstre på denne siden kan du laste ned søknadsskjema, retningslinjer og en veileder for søknadsprosessen. Vi anbefaler alle som skal søke om å lese veilederen nøye og sette seg godt inn i retningslinjene!

Vi gleder oss til å motta din søknad når skolen starter igjen!

Kontakt: eofondet@elev.no