Organisasjonen

Elevorganisasjonen - den eneste organisasjonen som jobber for at elever og lærlinger skal ha mer makt over sin egen skolehverdag.

Hvordan er vi organisert?

Elevorganisasjonen er en stor organisasjon med mange tillitsvalgte og forskjellige organer og komiteer. På nasjonalt nivå er vi organisert gjennom Landsmøtet vårt Elevtinget, Landsstyret og sentralleddet. På fylkesnivå har vi 11 fylkeslag, og i noen byer har vi Lokallag. Men den viktigste brikken i organisasjonen vår er Elevene og Lærlingene:

Det er dere som vet best, og bestemmer! Vi har mange organer, men alle jobber på oppdrag fra dere. Det er som Steve Jobs sa:

«It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.»

Vi er avhengig av at dere forteller oss hva vi skal gjøre og mene, ikke omvendt. Elevorganisasjonen består av rundt 175.000 elever og lærlinger, og det er er elevene på skolen som bestemmer om de skal være medlem eller ikke, ikke rektor.

Under kan du lese mer om de forskjellige organene våre.