Dokumenter

Landsstyrevedtak

Her finner du vedtak fattet av Landsstyret til Elevorganisasjonen for inneværende periode. Vedtakene står organisert etter møter. Valg, innstillinger ovenfor Elevtinget og møtekonstituering står ikke oppført. Vedtak fattet av Sentralstyret i 2020-2021 i kraft av Midlertidig overføring av ansvar og myndighet finner du her.
NB: Det står oppført når vedtak trer i kraft, men ikke om de fortsatt er gjeldende.

Du kan lese sakspapir fra møtene ved å gå inn på hvert av møtene.