Landsstyret

Landsstyret i Elevorganisasjonen er det høyeste organet mellom to Elevting, og består av alle fylkesledere, samt nasjonal leder av Elevorganisasjonen. Landsstyret har flere møter i løpet av perioden, og vedtar bl.a. strategier, retningslinjer og budsjett for organisasjonen, og supplerer organisasjonen med politikk mellom hvert Elevting.

Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

  • Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning
  • Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap
  • Retningslinjer og strategier
  • Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.

Dersom du ønsker innsyn i vedtak fra landsstyremøtene, eller referater, kan du be om dette i en e-post til arkivet@elev.no.

NISO5301

Madelen Kloster

Leder (nasjonalt)
madelen@elev.no
450 76 810

sarah trondsen

Sarah Trondsen

Agder
sarah.trondsen@elev.no
981 29 897

grafiske-element-EOArtboard 104

Elin Wie Flaig

Akershus
elin.flaig@elev.no
467 41 243

Elise Haugsvær

Elise Haugsvær

Buskerud
elise.haugsvaer@elev.no
484 46 476

Maria

Maria Walsøe

Finnmark
maria.walsoe@elev.no
991 21 976

grafiske-element-EOArtboard 104

Fabiola Ledo

Innlandet
fabiola.ledo@elev.no
916 94 593

alise helland

Alise Helland

Møre og Romsdal
alise.helland@elev.no
939 37 100

Mathilde Martiniussen

Mathilde Martiniussen

Nordland
mathilde.martiniussen@elev.no
908 71 145

Fryd Bergan-Gulli

Fryd Bergan-Gulli

Oslo
fryd.bergan-gulli@elev.no
905 42 050

Sofie Gismervik Andersen

Sofie Andersen

Rogaland
sofie.andersen@elev.no
965 08 656

Christoffer

Christoffer M. Winkler

Troms
christoffer.winkler@elev.no
468 29 920

Jon Peder Nyeng

Jon Peder Nyeng

Trøndelag
jon.nyeng@elev.no
957 57 075

grafiske-element-EOArtboard 104

Kommer

Vestfold og Telemark

grafiske-element-EOArtboard 104

Rune Hellesnes

Vestland
rune.hellesnes@elev.no
940 55 675

Hedda - Viken

Hedda Bråten

Østfold
hedda.braten@elev.no
960 13 613