Landsstyret

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ mellom to Elevting, og består av alle 11 fylkeslederne og leder av Elevorganisasjonen. Landsstyret møtes flere ganger mellom to Elevting, og vedtar bl.a strategier og retningslinjer for organisasjonen, med de kan også vedta politikk.

Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

  • Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.
  • Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap
  • Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske retningslinjer for fylkeslagene.
  • Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.

Landsstyret skal også vedta etiske retningslinjer og standardvedtekter for fylkeslag. Under finner du de fleste enkeltvedtak gjort i landsstyret, og du kan gå inn å se sakspapirer og referat fra hvert enkelt møte.

Landsstyret
Landsstyret
Kristin Schultz

Leder

E-post:
kristin@elev.no
Telefon:
913 07 230

Daniel Martinsen

Viken

E-post:
daniel.martinsen@elev.no
Telefon:
910 01 793

Eirik Walør Fagertun

Troms og finnmark

E-post:
eirik.fagertun@elev.no
Telefon:
458 04 146

 
Aslak Berntsen Husby

Møre og Romsdal

E-post:
aslak.husby@elev.no
Telefon:
950 95 209

Sondre Lokøy

Rogaland

E-post:
sondre.lokoy@elev.no
Telefon:
415 90 908

Hege Lilletrøen Langseth

Innlandet

E-post:
hege.langseth@elev.no
Telefon:
481 99 162

Helena Lund Blostrupsen

Trøndelag

E-post:
helena.blostrupsen@elev.no
Telefon:
941 58 672

Hana Mulalic

Oslo

E-post:
hana.mulalic@elev.no
Telefon:
978 38 756

Zhile Shen

Agder

E-post:
zhile.shen@elev.no
Telefon:
955 20 288

Mathilde Bu Skjeggestad

Vestfold og Telemark

E-post:
mathilde.skjeggestad@elev.no
Telefon:
941 46 339

Signe Margrethe Krüger Birks

Vestland

E-post:
signe.birks@elev.no
Telefon:
907 16 153