Landsstyret

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ mellom to Elevting, og består av alle 11 fylkeslederne og leder av Elevorganisasjonen. Landsstyret møtes flere ganger mellom to Elevting, og vedtar bl.a strategier og retningslinjer for organisasjonen, med de kan også vedta politikk.

Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

  • Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.
  • Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap
  • Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske retningslinjer for fylkeslagene.
  • Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.

Landsstyret skal også vedta etiske retningslinjer og standardvedtekter for fylkeslag. Under finner du de fleste enkeltvedtak gjort i landsstyret, og du kan gå inn å se sakspapirer og referat fra hvert enkelt møte.

Landsstyret
Landsstyret
Petter Andreas Lona

Leder (nasjonalt)

petter@elev.no
451 16 363

Elise Haugsvær

Buskerud

elise.haugsvaer@elev.no
484 46 476

Hedda Bråten

Østfold

hedda.braten@elev.no
960 13 613

Elin Wie Flaig

Akershus

elin.flaig@elev.no
467 41 243

Mathilde Martiniussen

Nordland

mathilde.martiniussen@elev.no
908 71 145

Christoffer M. Winkler

Troms

christoffer.winkler@elev.no
468 29 920

 
Maria Walsøe

Finnmark

maria.walsoe@elev.no
991 21 976

 
Alise Helland

Møre og Romsdal

alise.helland@elev.no

Nils Skjeivik

Rogaland

nils.skjeivik@elev.no
958 49 676

Fabiola Ledo

Innlandet

fabiola.ledo@elev.no

Jon Peder Nyeng

Trøndelag

jon.nyeng@elev.no
957 57 075

Fryd Bergan-Gulli

Oslo

fryd.bergan-gulli@elev.no
905 42 050

Sara Trondsen

Agder

sara.trondsen@elev.no
981 29 897

Ida Kjesbu

Vestland

ida.kjesbu@elev.no

Jasmin Kusainova

Vestfold & Telemark

jasmin.kusainova@elev.no
973 64 688