Landsstyret

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ mellom to Elevting, og består av alle 11 fylkeslederne og leder av Elevorganisasjonen. Landsstyret møtes flere ganger mellom to Elevting, og vedtar bl.a strategier og retningslinjer for organisasjonen, med de kan også vedta politikk.

Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

  • Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.
  • Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap
  • Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske retningslinjer for fylkeslagene.
  • Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.

Landsstyret skal også vedta etiske retningslinjer og standardvedtekter for fylkeslag. Under finner du de fleste enkeltvedtak gjort i landsstyret, og du kan gå inn å se sakspapirer og referat fra hvert enkelt møte.

Landsstyret
Landsstyret
Aslak Berntsen Husby

Leder

E-post:
aslak@elev.no
Telefon:
950 95 209

Merjem Muratovic

Viken

E-post:
merjem.muratovic@elev.no
Telefon:
969 07 308

Simen Wingstad

Troms og finnmark

E-post:
simen.wingstad@elev.no
Telefon:
450 49 771

 
Lina Husby Nygård

Møre og Romsdal

E-post:
lina.husby@elev.no
Telefon:
400 53 963

Nils Skjeivik

Rogaland

E-post:
nils.skjeivik@elev.no
Telefon:
958 49 676

Jade Carolina Hauan

Innlandet

E-post:
jade.hauan@elev.no
Telefon:
975 18 502

Marthea Åhl

Trøndelag

E-post:
marthea.ahl@elev.no

Hannah Skare Myklebust

Oslo

E-post:
hannah.myklebust@elev.no
Telefon:
986 48 648

Sebastian Dahl

Agder

E-post:
sebastian.dahl@elev.no
Telefon:

984 81 003

Madelen Kloster

Vestland

E-post:
madelen.kloster@elev.no
Telefon:

450 76 810