Landsstyret

Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ mellom to Elevting, og består av alle 11 fylkeslederne og leder av Elevorganisasjonen. Landsstyret møtes flere ganger mellom to Elevting, og vedtar bl.a strategier og retningslinjer for organisasjonen, med de kan også vedta politikk.

Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker:

  • Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning.
  • Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap
  • Økonomiske retningslinjer for Elevorganisasjonen og standard økonomiske retningslinjer for fylkeslagene.
  • Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. Landsstyret kan ikke overstyre vedtak fattet av Elevtinget.

Landsstyret skal også vedta etiske retningslinjer og standardvedtekter for fylkeslag. Under finner du de fleste enkeltvedtak gjort i landsstyret, og du kan gå inn å se sakspapirer og referat fra hvert enkelt møte.

Landsstyret
Landsstyret
Petter Andreas Lona

Leder
petter@elev.no
451 16 363

Bjørn-Egil Torrissen

Viken

bjorn.torrissen@elev.no
970 11 034

Charls Falke

Troms og Finnmark

charles.falke@elev.no
902 23 810

 
Sivert Røymo

Møre og Romsdal

sivert.roymo@elev.no
941 57 571

Nils Skjeivik

Rogaland

nils.skjeivik@elev.no
958 49 676

Tobias Andersen

Innlandet

tobias.andersen@elev.no
987 63 812

Marit Halsan

Trøndelag

marit.halsan@elev.no
960 40 605

Martine Svendsen

Oslo

martine.svendsen@elev.no
952 88 995

Sara Trondsen

Agder

sara.trondsen@elev.no
981 29 897

Birk Monsen

Vestland

birk.monsen@elev.no
986 82 144