Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollkomiteen, send en mail til konkom@elev.no

Desisjonskomiteen 2021/2022
Desisjonskomiteen 2021/2022
Thomas Gundersen

2-årsverv

Leder
thomas@elev.no
476 73 306

Kristoffer Øksnes Arntsen

1-årsverv

kristoffer@elev.no

450 10 007

Ole Kristian Lona Moa

1-årsverv

ole.moa@elev.no

482 43 052

Elias Crogh

2. vara

elias.crogh@elev.no
988 00 923

Markus Mistereggen

markus@elev.no

Hør des.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen