Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollkomiteen, send en mail til konkom@elev.no

Kontrollkomiteen 2022/2023
Kontrollkomiteen 2022/2023
Helena Lund Blostrupsen

Leder på 2-årsverv

helena@elev.no
941 58 672

Edvard Botterli Udnæs

1-årsverv

edvard@elev.no
955 54 181

Marie Løviknes

Varamedlem på 1-årsverv

marie@elev.no
951 44 705

Eivind Lotsberg

Varamedlem på 1-årsverv

eivind@elev.no
972 48 474

Hør kom.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen