Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollkomiteen, send en mail til konkom@elev.no

Kontrollkomiteen 2023/2024
Kontrollkomiteen 2023/2024
Helena Lund Blostrupsen

Leder på 2-årsverv

helena@elev.no
941 58 672

Hannah Skare Myklebust

Medlem på 1-årsverv

hannah.myklebust@elev.no
986 48 648

Alva Mathilde Sunde Gjersøe

Medlem på 1-årsverv

alva@elev.no
915 36 252

Stine Manndal Strøm

Medlem på 1-årsverv

stine.strom@elev.no

Hør kom.kom-rappen her

Creds til: Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen