Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er Elevorganisasjonens sentrale kontrollkomité, og den skal rapportere til Landsstyret og Elevtinget om arbeidet til sentralleddet og organisasjonens utvikling. Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens styringsdokumenter dersom det oppstår uklarheter.

Ønsker du å komme i kontakt med Kontrollkomiteen, send en mail til konkom@elev.no

Kontrollkomiteen 2023/2024
Kontrollkomiteen 2023/2024
Alva Mathilde Sunde Gjersøe

Medlem på 1-årsverv

alva@elev.no
915 36 252

Susanne Johannessen

Medlem

susanne@elev.no

Katarina Fjell

Medlem

katarina@elev.no

Hør kon.kom-rappen her

Creds til: Edvard Botterli Udnæs, Martin Nielsen og Fredrik Stoveland-Alfsen