Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber mellom to elevting med å finne kandidater til de sentrale tillitsvervene og kommer med en innstilling ovenfor Elevtinget. Om sentralt tillitsvalgte faller fra mellom to elevting innstiller de på nye kandidater ovenfor Landsstyret, som supplerer.

Ønsker du å komme i kontakt med valgkomiteen, send en mail til valgkom@elev.no

Valgkomiteen 2023/2024
Valgkomiteen 2023/2024
Signe Birks

Medlem på 1-årsverv
signe@elev.no

Nora Håpnes

Medlem på 1-årsverv
nora.hapnes@elev.no

Ashna Usman

Medlem på 1-årsverv
ashna@elev.no

Hannah Baarøy

Medlem på 1-årsverv
hannah@elev.no

Odin Liaklev

Varamedlem
odin.liaklev@elev.no