Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber mellom to elevting med å finne kandidater til de sentrale tillitsvervene og kommer med en innstilling ovenfor Elevtinget. Om sentralt tillitsvalgte faller fra mellom to elevting innstiller de på nye kandidater ovenfor Landsstyret, som supplerer.

Ønsker du å komme i kontakt med valgkomiteen, send en mail til valgkom@elev.no

Valgkomiteen 2022/2023
Valgkomiteen 2022/2023
Benedicte Marie Finneide

Medlem på 2-årsverv
benedicte@elev.no

Signe Margrete Krüger Birks

Medlem på 2-årsverv
signe@elev.no

Nora Havstein Håpnes

Medlem på 1-årsverv
nora.hapnes@elev.no

Eirik Engum

Medlem på 1-årsverv
eirik.engum@elev.no

Tina Dale

Medlem på 1-årsverv

tina.dale@elev.no