OD-styret

OD-styret har det overordnede og juridiske ansvaret for Operasjon Dagsverk. OD-styret skal ta seg av overordede strategiske, økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske beslutninger som kun angår Operasjon Dagsverk.

Ønsker du å komme i kontakt med OD-styret, send en mail til styret@od.no

OD-styret 2020/2021
OD-styret 2020/2021

Jens Øygarden Ingebrigsten
Styreleder

Edvard Botterli Udnæs
Leder av Elevorganisasjonen

Sunniva Maria Roligheten
Leder av Operasjon Dagsverk

Alida de Lange D’Agostino
Styremedlem

 

Sandra Butoyi
Styremedlem – Andre året av et 2-årsverv

Thea Leirvik

Vilde Maria Krogvold

Jakob Øvensen Aanderaa

Svendjar Algasi
Styremedlem

Jakob Kunze
Styremedlem