OD-styret

OD-styret har det overordnede og juridiske ansvaret for Operasjon Dagsverk. OD-styret skal ta seg av overordna strategiske, økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske beslutninger som kun angår Operasjon Dagsverk.

Ønsker du å komme i kontakt med OD-styret, send en mail til styret@od.no

OD-styret 2019/2020
OD-styret 2019/2020

Live Tronstad
Styreleder
(I permisjon)

Johanne Sofie Johansen Skar
Styremedlem 
(Fungerende styreleder) 

Sunniva Maria Roligheten
Leder av Operasjon Dagsverk

Alida de Lange D’Agostino
Leder av Elevorganisasjonen
 

Thea Leirvik
Styremedlem – Andre året av et 2-årsverv

Sandra Butoyi
Styremedlem – Første året av et 2-årsverv

Vilde Maria Krogvold

Nikolai Henning Sørensen

Jakob Øvensen Aanderaa

Robyn Grøndahl

Bhanuja Rasiah
Styremedlem