OD-styret

OD-styret har det overordnede og juridiske ansvaret for Operasjon Dagsverk. OD-styret skal ta seg av overordede strategiske, økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske beslutninger som kun angår Operasjon Dagsverk.

Ønsker du å komme i kontakt med OD-styret, send en mail til styret@od.no

OD-styret 2023/2024
OD-styret 2023/2024
Aurora Gozzi Tobiassen

Styreleder
406 43 348
Petter Andreas Lona

Leder av Elevorganisasjonen 

petter@elev.no

Thomas Børge Elton Gundersen

Styremedlem
Lucie Ariel Myrheim

Styremedlem
Jo Sigurd Barlien

Styremedlem
Nora Marie Nilsen

Styremedlem
Magnhild Beate Orvik

Styremedlem
Pia Pedersen

Styremedlem 

 
Tobias Dahle

Leder av Operasjon-Dagsverk

tobias@od.no