OD-styret

OD-styret har det overordnede og juridiske ansvaret for Operasjon Dagsverk. OD-styret skal ta seg av overordede strategiske, økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske beslutninger som kun angår Operasjon Dagsverk.

Ønsker du å komme i kontakt med OD-styret, send en mail til styret@od.no

OD-styret 2022/2023
OD-styret 2022/2023
Jakob Kunze

Styreleder
955 28 496
Aslak Berntsen Husby

Leder av Elevorganisasjonen 

aslak@elev.no

Hedda Oven Halvorsen

Styremedlem
Elise Sørensen

Styremedlem
Aurora Gozzi Tobiassen

Styremedlem
Ola Nyhus

Styremedlem
Nora Marie Nilsen

Styremedlem
Jakob Øvensen Aanderaa

Styremedlem
Sunniva Maria Roligheten

Styremedlem 

 
Magnhild Beate Orvik

Leder av Operasjon-Dagsverk

magnhild@od.no