OD-styret

OD-styret har det overordnede og juridiske ansvaret for Operasjon Dagsverk. OD-styret skal ta seg av overordede strategiske, økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske beslutninger som kun angår Operasjon Dagsverk.

Ønsker du å komme i kontakt med OD-styret, send en mail til styret@od.no

OD-styret 2021/2022
OD-styret 2021/2022
Jakob Kunze

Styreleder
955 28 496
Edvard Botterli Udnæs

Leder av Elevorganisasjonen
Hedda Oven Halvorsen

Leder av Operasjon Dagsverk
Jens Øygarden Ingebrigtsen

Styremedlem
Fredrick Ian Doak

Styremedlem
 
Aurora Gozzi Tobiassen

Styremedlem
Svendjar Alghasi

Styremedlem
Ola Nyhus

Styremedlem
Nora Marie Nilsen

Styremedlem
Jakob Øvensen Aanderaa

Styremedlem