Bli medlem!

Som elev eller lærling er det mange fordeler ved å være medlem av Elevorganisasjonen. Går du på en skole som ikke er medlem? Det er enkelt å gjøre noe med!

Hvordan bli medlem?

Du har to muligheter for å melde deg inn. Du kan enten melde inn deg selv, eller få skolen/lærlingrådet ditt innmeldt. Dersom skolen/lærlingrådet ditt allerede er medlem er du også automatisk medlem og har tilgang på alle medlemstilbud. Hvis ikke kan du likevel bli medlem for kr 50,-. Skjema for dette finner du her.

Det er lett å komme i gang! Ta kontakt med leder i Elevorganisasjonen i ditt fylke og fortell at dere ønsker å gjennomføre en uravstemning, sammen finner dere en dato som passer. Kontaktinformasjon finner du her.

En mye bedre løsning er å få selve skolen du går på eller lærlingrådet ditt innmeldt. Dette gjøres ved å gjennomføre en uravstemning hvor alle elever kan stemme. For at skolen skal bli medlem må minst 50% av elevene stemme, og minst 50% av de som stemmer må være for medlemskap.

Medlemsskapet for skolen koster 9 kr pr elev for ungdomsskoler, 11 kr pr elev for videregående skoler, og 11 kr pr lærling i lærlingråd. Dette betaler skolen/lærlingrådet. Skjema for innmelding av skole finner du her ->

MaxEmanuelson-_MAX6952
MaxEmanuelson-_MAX0011

Hvorfor bli medlem?

Har du noen gang følt at noe på skolen din trenger en forandring? Har du prøvd å ta opp noe i elevrådet, men så har ingenting skjedd? Har du opplevd at skoleledelsen sier at «Dette får vi ikke gjort noe med!»?

Hvis du eller noen på skolen din har opplevd noe av dette så burde dere bli medlem av Elevorganisasjonen! Vi er til for å hjelpe med å styrke elevråd og for å hjelpe til med deres problemer.

I tillegg til at vi kan hjelpe dere så kan dere være med å hjelpe oss. Alt vi gjør er basert på elevers meninger, og hvis dere er medlem så kan dere være med og bestemme. Hvis dere dukker opp på årsmøter, elevforsamlinger og Elevtinget så er dere med å påvirke hva vi tar med til politikere, på fylkes- og landsbasis.

Så hvis dere vil påvirke deres egen skole og være med å styrke alle Norges elever så må dere melde dere inn i Elevorganisasjonen!

Vil du lese mer om hva vi tilbyr våre medlemmer? Trykk her.