Agder

Velkommen til Agder sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Agder avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Agder.

Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Randi Leer-Salvesen
  • Mikal Shahim Thorstensen
  • Sebastian Dahl
  • Zhile Shen
  • Harald Onseid

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.agder@elev.no

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

@elevorgAgder

Arrangementer

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
agder@elev.no