Elevorganisasjonen i Østfold

Årsmøtet

Årsmøtet i Østfold avholdes 26. - 28. april.

Stille til valg? Kontakt valgkomiteen på valgkom.ostfold@elev.no

Kontakt

Hedda Bråten, fylkesleder

Telefon & mail

ostfold@elev.no

Hedda - Viken

Følg oss på sosiale medier! @elevorgostfold på instagram og facebook

EO Østfold sin viktigste politikk

Musklene bak Østfold

I Østfold har fagarbeidere i lang tid vært ryggraden i samfunnet, men fremtidens fagarbeidere, yrkesfagelevene og lærlingene, har i lang tid blitt neglisjert av politikerne. Utstyrs-parkene er utdatert, stipendene er for små og altfor få får lærlingplass. Lærlinger og yrkesfagelevers rettigheter har for ofte blitt nedprioritert. Det er elevene som kjenner sin skolehverdag best, og det gjelder uansett hva slags linje man går.

De unges stemme

Digitalisering, rådgivning og elevdemokrati blir praktisert altfor ulikt på de forskjellige ungdomsskolene over hele fylket, og dette skaper store forskjeller. Vi trenger i mye større grad struktur og standarder for å skape flyt mellom overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og videre til
videregående.

Et team rundt eleven

Vi elever lever i en mer krevende tid å være ung i enn noen gang før. Da skal vi ikke måtte møte en stengt dør hos helsesøster, eller vente i flere måneder på å få den hjelpen vi har krav på. Alle opplever stress, press og undervisning som ikke helt treffer, og for noen elever er dette ekstra
vanskelig.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Hedda Bråten

Fylkesleder
hedda.braten@elev.no

Iselin Guttulsrød

Nestleder
iselin.guttulsrod@elev.no

Even Eng Auestad

Nestleder
even.auestad@elev.no

Haldor Blomqvist

Økonomiansvarlig
haldor.blomqvist@elev.no

Tobias Berg

FYO-ansvarlig
tobias.berg@elev.no

Matas Tamasauskas

Fylkesstyremedlem
matas.tamasauskas@elev.no

Romy Samuelsen

Fylkesstyremedlem
romy.samuelsen@elev.no

Zaid Norzai Ahmmad

Fylkesstyremedlem
zaid.ahmmad@elev.no

Davida Zion Nahimana

Fylkesstyremedlem
davida.nahimana@elev.no

Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Bine Løken

DK-leder
bine.loken@od.no

Dokumenter