Elevorganisasjonen i Akershus

Elevtingsforbredene seminar

Elevorganisasjonen i Akershus skal ha Elevtingsforbredene seminar!

Påmelding

Påmelding og info om Elevtinget finner du på elevtinget.no

Arrangementer

Elevorganisasjonen i Akershus arrangerer Elevtingsforberedende seminar. ET-forb er et arrangement der alle som skal delta på Elevtinget fra samme fylke får mulighet til å bli kjent med resten av delegasjonen, få en innføring i hvordan Elevtinget er organisert og hvordan det er å delta.

EO Akershus arrangerer ET-forb i februar.

Kontakt

Elin Wie Flaig, fylkesleder

Telefon & mail

akershus@elev.no

https://elev.no/wp-content/uploads/2019/07/cropped-grafiske-element-EOArtboard-2-1.png

Følg oss på sosiale medier! @elevorgakershus på instagram og facebook

EO Akershus sin viktigste politikk

Et gratisprinsipp man ikke kødder med

Gratisprinsippet er en av de viktigste prinsippene i skolen. Likevel bryter flere skoler med dette prinsippet, og ethvert brudd er et brudd for mye. Elevorganisasjonen har som mål å sikre at alle elever får like muligheter uavhengig av størrelsen på lommeboken deres. Undervisningen skal være variert, og det koster penger. Men dette skal ikke gå på bekostning av elevene. Aktiviteter i skolens regi skal være gratis – uten noen unntak. Har man et prinsipp om at skolen skal være gratis, må det også gjelde utstyr som er nødvendig for undervisningen. I mange fylker dekker utstyrsstipendet bare deler av utgiftene som kommer med PC, skrivesaker, bøker, kalkulator og annet nødvendig utstyr. Særlig yrkesfagelever opplever at stipendet ikke holder, og de kan måtte punge ut med flere tusen kroner for nødvendig utstyr. Derfor må stipendet justeres, slik at de er dekkende for nødvendig utstyr som skal tilsvare standardene i arbeidslivet.

Elevenes behov i fokus

Vi elever lever i en mer krevende tid å være ung i enn noen gang før. Da skal vi ikke måtte møte en stengt dør hos helsesøster, eller vente i flere måneder på å få den hjelpen vi har krav på. Alle opplever stress, press og undervisning som ikke helt treffer, og for noen elever er dette ekstra vanskelig.

I tillegg har fremtidens fagarbeidere, yrkesfagelevene og lærlingene lenge blitt neglisjert av politikerne. Utstyrsparkene er utdatert, stipendene er enda for små og altfor få får lærlingplass. Lærlinger og yrkesfagelevers rettigheter har for ofte blitt nedprioritert. Det er elevene som kjenner sin skolehverdag best, og det gjelder uansett hva slags linje man går.

Vi trenger en skole som ser hver eneste elev, hjelper der det trengs og bygger dem opp. En skole som setter hovedpersonen i skolen, nemlig eleven, i fokus, stiller opp med et team rundt eleven. Elevene og lærlingene i Akershus skal aldri oppleve å møte en stengt dør og ikke få den hjelpen de har krav på.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Elin Wie Flaig

Fylkesleder
elin.flaig@elev.no

Tuva Eilertsen

Nestleder
tuva.eilertsen@elev.no

Julja Danuta Torun

Økonomiansvarlig
julja.torun@elev.no

Magnus Arn Lehne

Fylkesstyremedlem
magnus.lehne@elev.no

Alexander Marvin

Fylkesstyremedlem
alexander.marvin@elev.no

Hannah Fischer

Fylkesstyremedlem
hannah.fischer@elev.no

Noor Fadlalla

DK-representant
noor.fadlalla@elev.no

Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Noor Fadlalla

DK-leder
noor.fadlalla@elev.no

Dokumenter