Vestfold og Telemark

Velkommen til Vestfold og Telemark sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Vestfold og Telemark. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Maria Kvilekval Olsen
  • Silje Nilsen
  • Nicolai Næss-Kjennvold
  • Ailina Østebø Gaaren
  • Kristoffer Øksnes Arentsen

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.vt@elev.no

 

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

@elevorgvt

Kontakt
Kontakt

Fylekslaget
E-post:
vt@elev.no