Elevorganisasjonen i Buskerud

Arrangementer

Elevorganisasjonen i Buskerud er et helt nytt fylkeslag fra 2024!

Vi arrangerer Elevtingsforberedende seminar 23. februar i Drammen, på Drammen videregående skole. Alle medlemsskoler kan sende 2 stk, som skal delta på Elevtinget. Ta kontakt ved spørsmål.

ET-forb er et arrangement der alle som skal delta på Elevtinget fra samme fylke får mulighet til å bli kjent med resten av delegasjonen, få en innføring i hvordan Elevtinget er organisert og hvordan det er å delta.

Kontakt

Bjørn-Egil Tørrissen, fylkesleder

Telefon & mail

buskerud@elev.no

Bjørn-Egil

Følg oss på sosiale medier! @elevorgbuskerud på instagram og facebook

EO Buskerud sin viktigste politikk

Musklene bak Buskerud

I Buskerud har fagarbeidere i lang tid vært ryggraden i samfunnet, men fremtidens fagarbeidere, yrkesfagelevene og lærlingene har i lang tid blitt neglisjert av politikerne. Utstyrspakkene er utdatert, stipendene er for små og det er altfor få som får lærlingplass. Lærlinger og yrkesfagelevers rettigheter har for ofte blitt nedprioritert. Det er elevene som kjenner sin skolehverdag best, og det gjelder uansett hva slags linje man går.

Et team rundt eleven

Det er mer krevende å være elev i dag enn noen gang før. Vi skal ikke møte en stengt dør hos helsesøster, eller vente i flere måneder for å få den hjelpen vi har krav på. Alle opplever stress, press og undervisning som ikke helt treffer, og for noen elever er dette ekstra vanskelig. Vi trenger en skole som ser hver eneste elev, hjelper der det trengs og bygger dem opp. En skole som stiller opp med et team rundt hovedpersonen i skolen, nemlig eleven. Elevene i Buskerud skal aldri oppleve å møte en stengt dør og ikke få den hjelpen de har krav på.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Bjørn-Egil Tørrissen

Fylkesleder
bjorn.torrissen@elev.no

Olav Johan Solhaug

Nestleder
olav.solhaug@elev.no

Elise Haugsvær

Nestleder
elise.haugsvaer@elev.no

Merjem Duderija

Økonomiansvarlig
merjem.duderija@elev.no

Victoria Kjeksrud

FYO-ansvarlig
victoria.kjeksrud@elev.no

Amanda Cahrausa

Fylkesstyremedlem
amanda.cahrausa@elev.no

Konrad Sporsheim

Fylkesstyremedlem
konrad.sporsheim@elev.no

Magnus Slettehaug

Fylkesstyremedlem
magnus.slettehaug@elev.no

Sebastian Arnøy

Fylkesstyremedlem
sebastian.arnoy@elev.no

Valgkomiteen
Daniela Lavorschi

Valgkomitémedlem
daniela.lavorschi@elev.no

Operasjon Dagsverk
Distriktskomiteen

buskerud@od.no

Dokumenter