Innlandet

Velkommen til Innlandet sin fylkesside.

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Innlandet avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Innlandet.

Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Ronja Haugstad Larsen
  • Sigrid Øverby
  • Hege Lilletrøen Langseth
  • Jonas Andrè Larsen
  • Tobias Lorentzen
  • Jade Carolina Hauan
  • Alexander Hus
  • Sanne Torsvik

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.innlandet@elev.no

Sosiale medier

Følg oss gjerne på sosiale medier for å se hva vi driver med.

Facebook og Instagram:

@elevorgInnlandet

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post:
innlandet@elev.no