Oslo

Elever er mer enn tall

INFORMASJON ANGÅENDE KORONA

Pga. Korona-situasjonen fikk ikke Elevorganisasjonen i Oslo avholdt sitt ordinære årsmøte innen 15. mai. Dette gjør at det i dag ikke er et aktivt fylkeslag i Oslo. Det er satt ned et interimstyre som skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte til høsten. Alle medlemskoler skal bli kalt inn. Interimstyret består av:

  • Edvard Botterli Udnæs
  • Hana Mulalic
  • Ayoub Bouzakraft
  • Nora Havstein Håpnes
  • Helene Blystad
  • Jon Aga
  • Eivind Lotsberg
  • Embla Rubæk Ueland
  • Leo Laukvik

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte interimstyret på e-post: ist.oslo@elev.no

Lokallagene er enda operative i Oslo. Sjekk ut ditt lokallag under.

Lokallag

I Elevorganisasjonen i Oslo er det tre lokallag.

Kontakt
Kontakt

Fylkeslaget
E-post: 
oslo@elev.no