Oslo

Vi er Elevorganisasjonen i Oslo som jobber for verdens beste skole! Vi har ett fylkesstyre og tre engasjerte lokallag i Oslo vest, sentrum og øst.

Lokallag

Kontakt

Martine Svendsen, leder
952 88 995
martine.svendsen@elev.no
oslo@elev.no

martine oslo

Følg oss på sosiale medier! @elevorgoslo på instagram og facebook

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Distriktskomiteen
Fylkesstyret
Martine Svendsen

Leder
martine.svendsen@elev.no
952 88 995

Storm Gambert

Nestleder
storm.gambert@elev.no

Jorunn Hake

Nestleder
jorunn.hake@elev.no

Eir Frøya Kalstad

Økonomiansvarlig
eir.kalstad@elev.no

Fryd Bergan-Gulli

Fylkesstyremedlem
fryd.bergan-gulli@elev.no

Knut Amadeus Vaage-Kowalzik

Fylkesstyremedlem
knut.vaage-kowalzik@elev.no

Rim Sophie Khalid

Fylkesstyremedlem

rim.khalid@elev.no

Ingeborg Greve-Isdahl Paulsen

Fylkesstyremedlem
ingeborg.paulsen@elev.no

Caroline Bakke-Mathiesen

Fylkesstyremedlem
caroline.mathiesen@elev.no

Tora Ørnhøi-Falnes

Fylkesstyremedlem
tora.ornhoi-falnes@elev.no

Sigrun Refsnes

Fylkesstyremedlem
sigrun.refsnes@elev.no

Modou Max Stabel

Distriktskomiteerepresentant
modou.stabel@elev.no

Valgkomiteen
Valgkomiteen

valgkom.oslo@elev.no

Distriktskomiteen
Selma Grunnan

DK-leder

selma.grunnan@od.no

Dokumenter