Oslo

Vi er Elevorganisasjonen i Oslo som jobber for verdens beste skole! Vi har et fylkesstyre og tre engasjerte lokallag i Oslo vest, sentrum og øst.

Lokallag

Kontakt

Hannah Skare Myklebust, leder
986 48 648
hannah.myklebust@elev.no
oslo@elev.no

Hannah Skare Myklebust

Følg oss på sosiale medier! @elevorgoslo på instagram og facebook

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Distriktskomiteen
Fylkesstyret
Hannah Skare Myklebust

Leder
hannah.myklebust@elev.no
986 48 648

Martine Svendsen

Nestleder
martine.svendsen@elev.no

Storm Gambert

Nestleder
storm.gambert@elev.no

Alexander Enright

Økonomiansvarlig
alexander.enright@elev.no

Ali Abdi

Medieansvarlig
ali.abdi@elev.no

Mai Østby

Fylkesstyremedlem
mai.ostby@elev.no

Mikkel Kolbeinsen

Fylkesstryemedlem
mikkel.kolbeinsen@elev.no

Tora Ørnhøi-Falnes

Fylkesstryemedlem
tora.ornhoi-falnes@elev.no

Jorunn Hake

Fylkesstryemedlem
jorunn.hake@elev.no

Saiida Mohamud

Fylkesstryemedlem
saiida.mohamud@elev.no

Caroline Mathiesen

Fylkesstyremedlem
caroline.mathiesen@elev.no

Rim Sophie Khalid

Distriktskomiterepresentant

rim.khalid@elev.no

Valgkomiteen
Valgkomiteen

valgkom.oslo@elev.no

Helene Blystad

Valgkomitemedlem
helene.blystad@elev.no

Aurora Kvilekval

Valgkomiteemedlem
aurora.kvilekval@elev.no

Hulda Josephine Hein-Gutierrez

Valgkomiteemedlem
hulda.hein-gutierrez@elev.no

Hiyab Fshaye

Valgkomiteemedlem
hiyab.fshaye@elev.no

Distriktskomiteen
Selma Andreassen Grunnan

Distriktskomiteleder

Dokumenter