Elevorganisasjonen i Troms

Årsmøtet er ferdig!

Årsmøtet er gjennomført og et nytt fylkesstyre er valgt. Følg med for å se hva som skjer i EO Troms.

Kontakt

Christoffer M. Winkler, fylkesleder

Telefon & mail

troms@elev.no

Christoffer

Følg oss på sosiale medier! @elevorgtroms på instagram og facebook

EO Troms sin viktigste politikk

Fagarbeider, bærebjelken i Troms

Norge kommer til å mangle 100 000 fagarbeidere innen 2035 ifølge Statistisk Sentralbyrå. Bærebjelken til Troms sitt samfunn ligger på at vi har fagarbeidere på alle stedene til å utføre de nødvendige oppgavene. For å ha nok fagarbeidere i Troms må det satses på gjennom hele skoleløpet. Mange får vite tidlig i utdanningen sin at yrkesfagselever er de med dårlig karakter og de som sliter på skolen av rådgiverne sine. Når man kommer på videregående må man betale for de obligatoriske lære- og verneutstyr. For at Troms skal fungere trenger vi fagarbeidere med utdanning i hele fylket. Derfor må vi ha linjene elevene har lyst til å gå på skolene nært der de bor.

Gratisprinsippet, grunnlaget i Troms

Den norske skolen er kjent internasjonalt for et prinsipp som vi elever ikke opplever at blir tatt på alvor. Verdens beste skole er en skole der gratisprinsippet faktisk blir realiteten. For uansett hvor mye penger foreldrene dine har i lommeboken, skal det ikke hindre deg i å få den utdannelsen du har rett på.

Vi i Elevorganisasjonen i Troms mener at skolen skal være den største arenaen for å utjevne sosiale forskjeller. Det betyr at sannsynligheten for å lykkes i utdanningssystemet skal være like høy uansett bakgrunn. Likevel dekker ikke borteboerstipendet i nærheten av det man trenger for å leve som borteboer. Skal man være borteboer er man avhengig av en jobb eller ressurssterke foreldre som kan hjelpe til med leia.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Christoffer M. Winkler

Fylkesleder
christoffer.winkler@elev.no

Andrea Malmedal

Nestleder
andrea.malmedal@elev.no

Amalie Johnsen

Nestleder
amalie.johnsen@elev.no

Sigurd Smevik

Økonomiansvarlig
sigurd.smevik@elev.no

Maiken Helen Andreassen

Fylkesstyremedlem
maiken.andreassen@elev.no

Szymon Chrusciel

Fylkesstyremedlem
szymon.schrusciel@elev.no

Lucas Andreassen

Fylkesstyremedlem
lucas.andreassen@elev.no

Johan-Olai Solsem

Fylkesstyremedlem
johanolai.solsem@elev.no

Jonas Langnes

Fylkesstyremedlem
jonas.langnes@elev.no

Valgkomiteen
Caroline Bakke-Mathiesen

Valgkomitémedlem
caroline.mathiesen@elev.no

Fryd Bergan-Gulli

Valgkomitémedlem
fryd.bergan-gulli@elev.no

Operasjon Dagsverk
Olivia Moe-Jordan

DK-leder
olivia.moe-jordan@od.no

Dokumenter