Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal

Kontakt

Alise Heltne Helland, fylkesleder

Telefon & mail

mr@elev.no

alise helland

Følg oss på sosiale medier! @elevorgmr på instagram og facebook

EO Møre & Romsdal sin viktigste politikk

Bedre helsesykepleiertilbud

På en skole med over 150 elevar er det ikkje nok å bare ha en helsesykepleier to dager i uka. Det er viktig at ungdom har noen å snakke med, det er ikke alltid like lett å snakke med de rundt seg, derfor er helsesykepleiertilbudet på ungdomsskoler og videregående skoler viktig. Helsesykepleier bør være i direkte kontakt med sexolog for å få mer kunnskap om seksualitet og samliv. Det er heller ikke alle elever som vet at de har en helsesykepleier å gå til og hvor de kan finne skolehelsesykepleieren. Derfor er det viktig at helsesykepleier besøker elevene, hilser på de og forteller om hva de gjør.

Musklene bak Norge

Yrkesfagelever er musklene bak Norge. Det er de som skal pleie våre syke, bygge skolene våre og sørge for at norsk industri er i verdensklasse. Det er fagarbeidere som sørger for at landet går rundt, men det reflekteres ikke i klasserommet. Musklene bak Norge trenger et løft i skolen. Utstyrs-parkene er utdatert, stipendene er for små og altfor få får lærlingplass. Lærlinger og yrkesfagelevers rettigheter har for ofte blitt nedprioritert. Det er elevene som kjenner sin skolehverdag best, og det gjelder uansett hva slags linje man går.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Alise Heltne Helland

Fylkesleder
alise.helland@elev.no

Kristina Furnes-Viera

Nestleder
kristina.viera@elev.no

Joackim Wehn

Nestleder
joackim.wehn@elev.no

Thomas Bjelke Kalgraff

Fylkesstyremedlem
thomas.kalgraff@elev.no

Erik Aleksander Yksnøy

Fylkesstyremedlem
erik.yksnoy@elev.no

Eveline Stene Goksøyr

Fylkesstyremedlem
eveline.goksoyr@elev.no

Ådne Ryste

Fylkesstyremedlem
adne.ryste@elev.no

Trym Nathaniel Holte-Knutsen

Fylkesstyremedlem
trym.holte@elev.no

Alex Møyholm

DK-representant
alex.moyholm@elev.no

Valgkomiteen
Valgkomitéen

valgkom.mr@elev.no

Operasjon Dagsverk
Distriktskomitéen

moreogromsdal@od.no

Dokumenter