Elevorganisasjonen i Nordland

Årsmøtet er ferdig!

Årsmøtet er gjennomført og et nytt fylkesstyre er valgt. Følg med for å se hva som skjer i EO Nordland.

Kontakt

Alette Bergli, fylkesleder

Telefon & mail

nordland@elev.no

alette

Følg oss på sosiale medier! @elevorgnordland på instagram og facebook

EO Nordland sin viktigste politikk

Mental helse i fokus

I Nordlands ideelle skole skal alle elever ha en lik vei inn i skolen, og de skal ha det samme utgangspunktet for å mestre sin skolehverdag og sin utdanning. I praksis har ikke alle elever de samme forutsetningene for å prestere godt. Da hjelper det ikke med en fraværsgqense som pusher elevene ut av skolen, i tillegg til at døren inn til helsetjenesten ofte er lukket. Vi vet at mange unge i dag sliter med psykisk helse. Covid-19-situasjonen har vist oss hvor viktig det er å ha noen å snakke med. Ventetiden er lang hos både fastleger, psykologer og BUP, og da skal ikke skolene svikte oss! Vi trenger helsesykepleiere og skolepsykologer som tar oss seriøst, er til stede og har klare planer over hvordan man skal hjelpe hver enkelt elev.

Et gratisprinsipp man ikke kødder med

Gratisprinsippet er et av de viktigste prinsippene i skolen. Likevel bryter flere skoler dette prinsippet, og ethvert brudd er et brudd for mye. Elevorganisasjonen har som mål å sikre at alle elever får like muligheter uavhengig av størrelsen på lommeboken deres. Undervisningen skal være variert. Det koster ofte penger, men dette skal ikke gå på bekostning av elevene. Aktiviteter i skolens regi skal være gratis - uten unntak. Har man et prinsipp om at skolen skal være gratis, må det også gjelde utstyr til undervisningen. Særlig yrkesfaglige elever opplever at stipendet ikke strekker til, og det skjer altfor ofte at elevene må punge ut med flere tusen kroner for personlig utstyr. Derfor må stipendet justeres, slik at det dekker utstyr som tilsvarer standardene i arbeidslivet.

En seksualundervisning for alle

Det er heller ingen hemmelighet at seksualundervisningen i dag er altfor dårlig. Elever lærer ikke nok om hverken seksuell orientering eller seksuell helse. I tillegg er ikke seksualundervisningen tilrettelagt slik den burde ha vært. Dagens ungdom bryr seg ikke lenger kun om hvordan en mann og en kvinne lager barn. Vår generasjon lever i et samfunn preget av store spørsmål, nye debatter og nye problemstillinger. Vi trenger en seksualundervisning hvor man føler seg hørt og hvor man føler seg trygg. Seksualundervisningen skal ikke kun handle om den gjennomsnittlige samleie. Vi trenger en seksualundervisning som lar elevene få diskutere og stille de store spørsmålene om kjønn, identitet, sex og helse.

Kontaktinformasjon

Fylkesstyret
Valgkomiteen
Operasjon Dagsverk
Fylkesstyret
Alette Bergli

Fylkesleder
alette.bergli@elev.no

Mathilde Martiniussen

Nestleder
mathilde.martiniussen@elev.no

Tuva Sakariassen

Nestleder
tuva.sakariassen@elev.no

Maja Åsbakk

Økonomiansvarlig
maja.asbakkelev.no

Aina-Margrethe Reichenberg-Elvebakk

Fylkesstyremedlem
aina.elvebakk@elev.no

Valgkomiteen
Nikolai Myrvoll

Valgkomitémedlem
nikolai.myrvoll@elev.no

Operasjon Dagsverk
Helgeland

Distriktskomiteen
helgeland@od.no

Nordre Nordland

Distriktskomiteen
nordrenordland@od.no

Salten

Distriktskomiteen
salten@od.no

Dokumenter