Nordland

Hei!

Velkommen til Elevorganisasjonen i Nordland! Vi er et fylkesstyre som jobber for en skole på Nordlands-elevenes premisser!

Kontakt

Alette Bergli, leder

958 23 425

alette.bergli@elev.no
nordland@elev.no

alette

Følg oss på sosiale medier! @elevorgnordland

Tillitsvalgte

Fylkesstyret
Valgkomitéen
Fylkesstyret
Alette Lehne Bergli

Leder
alette.bergli@elev.no
958 23 425

Mathilde Martiniussen

Nestleder
mathilde.martiniussen@elev.no

Tuva Sakariassen

 
Maja Åsbakk

Styremedlem
maja.asbakk@elev.no

Aina-Margrethe Reichenberg-Elvebakk

Styremedlem
aina.elvebakk@elev.no

Valgkomitéen
Nikolai Myrvoll

Medlem på 2-års verv
 

Dokumenter