Elevorganisasjonen frykter stryk-bølge: -svikter elevene

I dag har Utdanningsdirektoratet kommet med sitt forslag til nye fraværsregler, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Elevorganisasjonen reagerer kraftig på endringene som er foreslått. 

 

– Disse foreslåtte endringene vil føre til at mange tusen flere stryker i videregående enn i dag. Vi er sjokkerte over at direktoratet har funnet disse reglene som beste alternativ, sier Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen.

Arbeiderpartiet vedtok ved sitt forrige landsmøte å endre dagens fraværsregler. På papiret har Udir foreslått å endre grensa fra 10% til 15%, som ser bra ut ved første øyekast, men når man leser mellom linjene og finner de nye “vilkårene”, har de i praksis foreslått en ny grense som er enda verre for elever enn dagens fraværsgrense. 

Direktoratet har i forslaget endret strykgrensa fra 10% til 15%, men samtidig gått vekk fra skillet mellom dokumentert og udokumentert fravær. Før kunne man ha inntil 10% udokumentert fravær i et fag, mens med disse nye reglene risikerer man stryk ved 15% fravær, også om dette er dokumentert.

Videre peker Lona på at dette også vil ramme helt gjennomsnittlige elever.

– Er man borte én fagdag i et 2-timersfag, kan det være nok til å stryke i faget og ikke få vitnemål. Til tross for at fraværet er helt legitimt.

Svikter de mest sårbare elevene

– Det er riktig av Regjeringen å rette fokus mot økende fraværstall, men dette er så komplekst at det ikke kan løses med rigide regler. Elevene med høyt fravær må få hjelp gjennom et sterkere lag rundt eleven, en styrket skolehelsetjeneste og flere lærere, ikke regler som straffer skolefravær, sier Lona.

Utdanningsdirektoratet sier selv i sin uttalelse at de nye reglene ikke er løsningen for de mest sårbare elevene.

Endringene kan også føre til at elever med helt legitime årsaker til fravær, eksempelvis psykisk helse og skolevegring, vil oppleve å bli sviktet av skolen og bli kastet ut av systemet. 

– Derfor lurer vi på hvorfor Udir har foreslått disse reglene, når de i praksis vil gjøre det verre for både de sårbare elevene og gjennomsnittseleven, avslutter Lona. 

 

Om Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon som representerer til sammen 180 000 elever og lærlinger i ungdomsskolen og videregående opplæring i Norge.