Elevorganisasjonen om Statsbudsjettet 2024

Fredag 6. oktober ble regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2024 presentert. Det foreligger ingen kutt, men heller ingen store satsinger i skolebudsjettet. “Norske elever fortjener en satsning på psykisk helse og en gratis skole ”, sier Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen

Skolehelsetjenesten
Regjeringen bevilger 40 millioner kroner mer til helsestasjoner og skolehelsetjenesten, i sin opptrappingsplan for psykisk helse. Regjeringen bevilget 45 millioner kroner ekstra til skolehelsetjenesten i fjor, da trodde vi det var starten på en reell satsing på elevers helse, men det ble verken en ambisiøs eller reell satsning.

- Det er en psykisk helse epidemi blant norske elever, vi forventer at regjeringen tar den problemstillingen på alvor, sier Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen

Statsbudsjettet 2024

Utstyrsstipend
En fullfinansiering av utstyrsstipendet koster 64 millioner kroner, likevell velger regjeringen å kun øke det med 40 millioner kroner. Regjeringen har hatt en historisk mulighet til å fullfinansiere utsstyrstipendet, men velger allikavel å ikke gjøre det, mener vi.

Borteboere
Regjeringen øker borteboerstipendet med 60 millioner kroner, noe vi er fornøyde med. Dette betyr 829 kr mer i måneden for borteboende videregående elever. Det er ikke rettferdig at elever nede i 15 årsalderen må ta standpunkt til om de har råd til å gå den videregående utdanningen de ønsker. Derfor håpet vi på en høyere økning i borteboerstipendet.

Petter sur

Petter Andreas Lona, foto: Elevorganisasjonen

Skolebygg
Det siste året har en rekke saker om tilstanden i norske skolebygg vært i media. Regjeringen svarer i dag med 8 milliarder kroner over 8 år, der staten skal ta rentekostnadene til praktiske læringsarenaer. Elevorganisasjonen er glad for at regjeringen har foreslått å gjeninnføre en rentekompensasjonsordning, men skulle gjerne likt å se at ordningen også tar for seg vedlikeholdsetterslepet på norske skoler.

- Det hjelper ikke med flotte sløydsaler, når elever blir dårlige av undervisningen i alle andre klasserom, sier Lona.