Nyheter

Mastergrad

Flere vil gå yrkesfag

Torsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet årets søkerall til videregående utdanning. Tallene viser at yrkesfag har blitt mer populært blant elevene.