Nyheter

SST_ny

Nytt sentralstyre!

1. Juli flyttet det nye sentralstyret i Elevorganisasjonen inn i våre nye kontorer i Kolstadgata 1.