Les Elevrådshåndboka her!

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

MaxEmanuelson-_MAX8873

Vi er elevenes og lærlingenes organisasjon. Vi kjemper for en skole på våre premisser, fordi vi kjenner skolen best!

Elevtinget

4. - 8. mars 2024

1. innkalling til Elevtinget er sendt ut. Har skolen din meldt seg på?

Mer info om Elevtinget, påmelding og reise finner du ved linken nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon om det er noe du lurer på.

EO-fondet er lukket!

EO-fondet er lukket, men ikke tomt! I år deler vi ut nesten 3 millioner kroner til skoler. Førstemann til mølla! Nytt av i år er at fondet åpner i 2 runder, neste gang den 20. januar. Følg med!

Chat med oss!

Rettighetshjelpen er nå tilgjengelig på chat. Vi svarer i kontorets åpningstid: man-fre 9-12 og 13-16. Vi er også som vanlig tilgjengelig på telefon og e-post.

Framtidens fagarbeidere

Innen 2035 kommer Norge til å mangle 100 000 fagarbeidere, ifølge Statistisk
Sentralbyrå. Skal vi møte behovet må yrkesfag satses på, og både elever og lærlinger må få støtten de trenger for å gjennomføre skoleløpene sine.

Vurdering på elevane sine premissar.

Det viktigaste formålet med vurderingar skal vera læring, men det er det ikkje i dag. Ein god læringsprosess lid av prøvar som måler det vi hugsar og karakterar som aukar stress og press.

Trygge elever lærer best

Ingenting fremmer læring som trygge rammer i skolen. For å lære godt og å bli en
god samfunnsborger må eleven ha det godt, både med seg selv og de rundt seg.