Nyheter

Automatisert vurdering ved IB

By Harald Onseid | 09 July 2020

Elever ved det internasjonale skoleprogrammet International Baccaleurate (IB) oppdaget når de fikk vitnemålet sitt at skolen hadde brukt en data-algoritme for å systematisk sette dem ned i karakter. Elevene føler seg urettferdig vurdert, noe vi støtter dem i. IB er […]

Les mer

Nytt sentralledd!

By Sander Marken | 23 June 2020

Se Elevorganisasjonens påtroppende sentralstyre her, og les hva påtroppende leder har å si!

Les mer

Hovedavtalen for elever

By Birk Blekken | 15 May 2020

En av de store utfordringene når vi snakker om elevmedvirkning blir ofte snakket om med lav stemme. Nemlig det, at elever har lite forutsetninger for å faktisk kunne heve sin rett og engasjere seg i skolehverdagen.

Les mer
Elever som holder opp gule stemmeskilt i en stor møtesal.

Søke til redaksjonskomiteer

By Sander Marken | 06 January 2020

På Elevtinget skal vi endre grunndokumentene våre, og da kommer det inn mange forslag. Ofte inneholder forslagene skrivefeil, eller kan skrives med en ordlyd som er bedre for helheten av dokumentene. Derfor har vi redaksjonskomiteer som gjennomgår alle forslagene som […]

Les mer

Kandidater til OD2020

By Sander Marken | 14 November 2019

Nå er resultatet endelig klart. Prosjektsøknadene fra Utviklingsfondet, Redd Barna og Strømmestiftelsen går videre til avstemning på Elevtinget i mars 2020! Da skal det avgjøres hva som blir prosjektet for OD2020! Søknadene fra de tre organisasjonene har vært nøye vurdert […]

Les mer

Nye Fylkeslag

By Sander Marken | 14 November 2019

8. juni 2017 vedtok Stortinget at flere fylker i Norge skulle slå seg sammen. Som følge av dette skal vi slå sammen fylkeslagene våre i disse fylkene. Allerede i 2018 ble Elevorganisasjonen i Trøndelag opprettet, og nå følger de resterende […]

Les mer

Søke til Politisk utvalg

By Sander Marken | 10 October 2019

Elevorganisasjonen jobber med mye forskjellig, og i stor grad er det Sentralstyret og fylkesstyrene som utfører dette arbeidet. Men når det skal jobbes med spesifikke områder som yrkesfag eller internasjonalt arbeid, har vi noen ekspertutvalg som bistår. Disse består av […]

Les mer

Statsbudsjettet 2020

By Sander Marken | 06 October 2019

Til tross for at dette er et av de strammeste budsjettene vi har sett på lenge, så har utdanning og skole vært en av vinnerne. Det er for eksempel blitt innvilget: Mer penger til stipend til yrkesfagelever Full finansiering av […]

Les mer

Søke til Sekretariatet

By Sander Marken | 01 October 2019

Vil du være sekretariat på Elevtinget? I 2020 skal Elevorganisasjonen arrangere sitt 21. elevting. For å få til det trenger vi et dyktig sekretariat. Kanskje du er den vi trenger med på laget? Sekretariatet er først og fremst et serviceorgan. […]

Les mer

Skolegang til ungdom med endelig avslag på asylsøknad

By Sander Marken | 26 October 2018

13. november skal Stortinget behandle et representantforslag om skolegang til ungdom med endelig avslag på asylsøknad. Elevorganisasjonen stiller seg bak forslaget! En samlet sektor  Det er sjelden skolesektoren er helt enige om noe som omhandler skole. Denne saken er et […]

Les mer

Utdanning for alle, med forbehold

By | 27 April 2017

NB: Denne artikkelen er gammel, og våre politiske standpunkt kan ha endret seg siden denne ble skrevet. Er du ute etter dagens politikk, sjekk ut elev.no/politikk. Retten til utdanning er innskrenket i Norge. Barnekonvensjonen, som Norge har ratifisert, og Solberg-regjeringa […]

Les mer

Følg oss på sosiale medier!

@elevorg 
facebook, instagram og twitter.