Nye Fylkeslag

8. juni 2017 vedtok Stortinget at flere fylker i Norge skulle slå seg sammen. Som følge av dette skal vi slå sammen fylkeslagene våre i disse fylkene. Allerede i 2018 ble Elevorganisasjonen i Trøndelag opprettet, og nå følger de resterende 6 etter.

Stiftelsesting

Sammenslåingen av fylkeslag gjennomføres på et Stiftelsesting, hvor det nye fylkeslaget stiftes, og de gamle legges ned. Slike Stiftelsesting arrangeres i alle de nye fylkene nå framover mot jul. Her vedtas nye grunndokumenter, og nye fylkesstyrer velges.

De nye fylkeslagene trer i kraft, og de gamle legges ned, 1. januar 2020.