Søke til Politisk utvalg

Elevorganisasjonen jobber med mye forskjellig, og i stor grad er det Sentralstyret og fylkesstyrene som utfører dette arbeidet. Men når det skal jobbes med spesifikke områder som yrkesfag eller internasjonalt arbeid, har vi noen ekspertutvalg som bistår. Disse består av personer fra forskjellig deler av organisasjonen, som kan bidra med sin kompetanse innen de forskjellige områdene.

Nå skal det også velges et politisk utvalg, og her trenger vi personer som vil være med å gjøre oss bedre politisk. 

Det politiske utvalget skal være et ekspertutvalg når det kommer til
politisk påvirkningsarbeid og øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette fagområdet. Utvalget skal stimulere til debatt og være en objektiv stemme når
skolepolitiske saker debatteres. I tillegg til dette skal de også skolere organisasjonen i ulike måter å drive politisk påvirkningsarbeid på, og komme med forslag til hvordan organisasjonen bedre kan representere medlemmene politisk.

Hvordan stiller man?

Hvis du ønsker å stille til komiteen så søk via søknadsskjemaet. Slik utvalget velges er at Sentralstyret, basert på søknadene som kommer inn, innstiller på hvem som skal sitte i utvalget. Ut ifra denne innstillingen velger Landsstyret hvem som skal sitte i komiteen.

Søknadsfristen var 13. oktober

Utvalget ble satt ned den 19.10.2019. Du informasjon om politisk utvalg her.

Plassene man kan stille til:

- En (1) person fra Sentralstyret

- En (1) person fra Sentralstyret med sekretærfunksjon uten stemmerett

- En (1) person fra Landsstyret

- En (1) person fra Fylkesstyrene

- To (2) elever eller lærlinger som
hverken innehar eller har innehatt tillitsverv i Elevorganisasjonen

- To (2) åpne plasser med bakgrunn fra partipolitisk uavhengige barne- og ungdomsorganisasjoner