Politisk utvalg

Politiske utvalg er Elevorganisasjonens ekspertutvalg når det kommer til politisk påvirkningsarbeid, og skal øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette fagområdet. Utvalget skal skolere, rådgi og bistå organisasjonen i politiske saker. Utvalget skal også se på nye måter å jobbe politisk på, og se på sammenhengen mellom organisasjonsstruktur og gjennomslagskraft. Utvalget skal skrive en avsluttende rapport og presentere forslag til hvordan organisasjonen skal jobbe for å få gjennomslag på periodens 5. Landsstyremøte.

Politisk utvalg er ikke satt ned enda. For spørsmål, kontakt Jakob Kunze i Sentralstyret.
jakob@elev.no

Politisk utvalg 2019/2020
Politisk utvalg 2019/2020