Politisk utvalg

Politiske utvalg er Elevorganisasjonens ekspertutvalg når det kommer til politisk påvirkningsarbeid, og skal øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette fagområdet. Utvalget skal skolere, rådgi og bistå organisasjonen i politiske saker. Utvalget skal også se på nye måter å jobbe politisk på, og se på sammenhengen mellom organisasjonsstruktur og gjennomslagskraft. Utvalget har skrivet en avsluttende rapport med forslag til hvordan organisasjonen skal jobbe for å bli bedre på gjennomslag.

Ønsker du å komme i kontakt med Politisk utvalg, send dem en mail da vel! politikk@elev.no

Les mer om politikken vår her.

Politisk utvalg 2019/2020
Politisk utvalg 2019/2020

Jakob Kunze  
Sentralstyret 
jakob@elev.no

Plassen fra Sentralstyret

Kristin Schultz
Sentralstyret 
kristin@elev.no

Plassen fra Sentralstyret med sekretærfunksjon

Edvard Botterli Udnæs
Fylkesstyret i Oslo
edvard.udnes@elev.no 

Plassen fra Landsstyret

Jo Sigurd Barlien
Fylkesstyret i Trøndelag
jo.sigurd.barlien@elev.no

Plassen fra Fylkesstyrene

Daniel Karlsen 
Elev i Rogaland 

Plassen for elev uten tillitsverv

Ane Karoline Barbosa Costa  
Elev i Viken

Plassen for elev uten tillitsverv 

Olav Roligheten Eftedal
Fra Vestfold og Telemark

Plassen for person med bakgrunn fra andre organisasjoner

Sindre Kristiansen
Fra Troms og Finnmark

Plassen for person med bakgrunn fra andre organisasjoner