EO-fondet

Har din skole drømt om å arrangere et juleball? Har dere lyst til å sette opp en dritfet temadag, men har kun pantepenger på kontoret? EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deler ut penger til elevråd landet rundt!

last ned

Huskeliste før du søker:

  • Budsjett
  • Underskrift fra rektor og elevrådsleder
  • Innenfor én av kategoriene
  • Rusfritt

I 2015 delte vi ut om lag 2 millioner kroner.

Hvert elevråd kan søke om inntil 40.000 kroner innenfor tre kategorier:

  • Inntil 15.000 kroner: Arrangementer for hele skolen, som for eksempel idrettsdag, temadag, utflukt og lignende.
  • Inntil 15.000 kroner: Arrangementer i forbindelse med Operasjon Dagsverks internasjonale uke.
  • Inntil 25.000: Arrangementer eller tiltak som styrker elevrådet og elevdemokratiet på skolen.

Søknadsfristen for fondet er 1. november, og fondet åpner for søknader ved skolestart.

Prinsippet er enkelt: det er førstemann til mølla. Det er derfor viktig å være tidlig ute, og vi anbefaler dere å søke om penger tidlig, selv om prosjektet dere skal gjennomføre ikke avholdes før senere. Det er fordi vi kun har penger å dele ut i en kort tidsperiode, og har lyst å dele dem ut til nettopp din skole - da gjelder det å være rask!

I henhold til våre retningslinjer er det elevrådsleder som må skrive under på søknadsskjemaet. Dere må dermed velge elevrådsleder før dere kan søke om midler fra EO-fondet. Vi oppfordrer søkerene til å sette seg godt inn i retningslinjer for EO-fondet, samt å fylle ut søknadsskjemaet riktig. Dette vil gjøre søknadsprosessen så rask som mulig, og det resulterer i at vi får delt ut midlene til gode prosjekter fortere! Søknadsskjema, retningslinjer og en veileder finner du vedlagt til venstre

Vi gleder oss til å motta din søknad når skolen starter igjen!
Kontakt: eofondet@elev.no