Søke til redaksjonskomiteer

På Elevtinget skal vi endre grunndokumentene våre, og da kommer det inn mange forslag. Ofte inneholder forslagene skrivefeil, eller kan skrives med en ordlyd som er bedre for helheten av dokumentene. Derfor har vi redaksjonskomiteer som gjennomgår alle forslagene som er sendt inn, for å rette på slike ting. Redaksjonskomiteene skal i tillegg foreslå ovenfor Elevtinget om et forslag burde vedtas eller ikke.

Redaksjonskomiteene velges av Elevtinget, og arbeidet foregår i stor grad etter møteslutt på natten, slik at alle forslagene kan være klar til dagen etter. Siden arbeidet foregår på Elevtinget må man være på Elevtinget for å kunne sitte i komiteen.

Det skal velges to redaksjonskomiteer. Disse to er for politikk og arbeidsprogram. Under kan du lese mandatet og sammensetningen til de to komiteene.

Er du interessert i å sitte i en av komiteene, så kan du søke her! Søknadsfristen er 14. januar kl. 12.00

Hvordan velges man

Prosessen for å bli valgt foregår slik som dette. Først sender man inn en søknad. Disse vurderes av Sentralstyret, som foreslår kandidater ovenfor Landsstyret. Landsstyret innstiller deretter på de kandidatene de mener burde sitte i komiteen. Når Elevtinget åpner legges Landsstyrets innstilling fram, så velger Elevtinget komiteene.

Om man ikke blir foreslått av Sentralstyret kan man fortsatt stille når Landsstyret skal innstille på komiteene. Blir du ikke foreslått, men fortsatt vil stille, ta kontakt med din fylkesleder, så kanskje hen ønsker å foreslå deg i istedenfor.

Hvis du har spørsmål til det å sitte i komiteen eller valgprosessen, send en mail til Eline i Sentralstyret på eline@elev.no

Mandat og sammensetning for redaksjonskomiteene