Skjema for varsling i Elevorganisasjonen

Om du som medlem, tillitsvalgt eller deltaker i Elevorganisasjonen opplever kritikkverdige forhold skal dette varsles til EO sitt Varslingsutvalg. Varslingsutvalget vil behandle varselet med varsomhet og integritet, og vil ut ifra varselets innhold foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Alle varsler som tas imot vil behandles ut ifra EO sine retningslinjer på det området varselet gjelder. Organisasjonen vil, så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging. Varslingsutvalget består av generalsekretær, leder og leder av kontrollkomiteen. Generalsekretær er varslingsinstans i utvalget, og leder er varslingsinstans i saker hvor varselet omhandler generalsekretær.

Om du ønsker å varsle kan du fylle ut dette skjemaet, og Varslingsutvalget vil følge opp og behandle varslingen. Du kan også ta kontakt med Generalsekretær på mail, ved sebastian@elev.no