Kontakt

Politisk ledelse
Fraksjonsledere
Andre aktører
Administrasjonen
Politisk ledelse
Roald Trygh Styringsen

Fylkesordfører

955 54 181

Milli Onersen

Fylkesrådsleder

413 33 829

Finn Gudmundshaug

Leder av HU

950 95 209

Kjerstin Torp Edosen

Nestleder HU

915 36 252

Fraksjonsledere
Tor Skog Gjedde

Oppdrettslista

951 44 705

Silvester Karmbakken

Fremdriftspartiet

480 25 624

Bjørn Manx Rose

Radikalt Folkeparti

971 15 793

Coob Inge Clarkson

Partiet nei til automatiseringen av Dragfolds landbruk

974 28 474

Astrid Weber Gellein Laurentz

Bedehuslista

907 16 153

Andre aktører
Oddleif Ytring Birgersen

Redaktør

974 28 474

Knut Ariff

LO

950 95 209

Rita Linn Gundersen

Sykepleierforbundet

907 16 153

Administrasjonen
Ålkjær Ingessen

Adminstrasjonen i FK

951 44 705

marie@elev.no