Statsbudsjettet 2021

Forslag til Statsbudsjettet kom ut den 7. Oktober i år, her er en tabell på de viktigste budsjettendringene som angår oss.