Rett på skuletur

Du har rett på ein skuletur. §13-7b

Dette betyr at i løpet av grunnskulen, 1. til 10. klasse, har du rett til å reise på ein skuletur med minst tre overnattingar i samanheng.
Har du ikkje fått det?
Då kan det være lurt å ta det opp med elevrådsansvarleg som sak opp mot rektor. book eit møte med rektor og ta det opp saken om skuletur.
Kommunen er pliktige til å sende deg på ein skuletur i løpet av dine 10 år på grunnskulen, so dersom skulen ikkje har råd, kan du gå til kommunen. Her kan du sjå om det er mogleg å samarbeide med rektor.

Komfortable stoler
Utstyrsstipend
Timeplan
Skulebøker på din målform
Rett til å bli høyrt