Personvernerklering for Rettighetsappen

1. Innledning

Den følgende personvernserklæringen gjelder for "Rettighetsappen", heretter kalt "app" eller "appen". Appen er et samarbeid mellom Elevorganisasjonen og LO Norge. Kontaktinformasjon finner du neders.

2. Innsamling av personlige opplysninger

Elevorganisasjonen og LO samler ikke inn noen form for data fra deg ved bruk av Rettighetsappen.

3. Tredjeparter

Rettighetsappen benytter seg ikke av noen tredjepartsløsninger.

4. Kontaktinformasjon

Vår kontaktinformasjon ligger på elev.no/kontakt