Ungdomsskoleutvalget

Ungdomsskoleutvalget(USKU) tar for seg alt av politikk som angår ungdomsskoler. USKU er et ekspertorgan når det kommer til Ungdomsskolen, og skal drøfte ungdomsskolepolitiske spørsmål. USKU skal konsulteres i alle saker som omhandler ungdomsskolen på nasjonalt nivå.

Har du en sak du vil USKU skal se nærmere på, eller spørsmål til USKU? Hit us up: usku@elev.no

Ungdomsskoleutvalget 2020/2021
Ungdomsskoleutvalget 2020/2021

Leo Laukvik

Sentralstyret
leo@elev.no

Plassen til Ungdomsskoleansvarlig fra Sentralstyret med stemmerett

Malik Salahudeen

Sentralstyret
malik@elev.no

Plassen til Ungdomsskoleansvarlig fra Sentralstyret uten stemmerett

Alva Sunde

Fylkesstyret i Trøndelag
alva.sunde@elev.no

Plassen fra fylkeslagene med stemmerett

Jon Aga

Fylkesstyret i Oslo
jon.aga@elev.no

Åpen plass

Helena Blostrupsen

Fylkesstyret i Trøndelag
helena.blostrupsen@elev.no

Åpen plass

Nicolai Næss-Kjennvold

Elev i Vestfold og Telemark
Nicolai.kjennvold@elev.no

Åpen plass