Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg, ofte forkortet INTU, er ansvarlig for Elevorganisasjonens internasjonale engasjement. Utvalget skal drøfte internasjonale skolepolitiske spørsmål og sette disse på dagsorden, samt bidra til å utvilke Elevorganisasjonens politikk på området. Utvalget er ansvarlig for å sikre resten av organisasjonens tilhørighet til det internasjonale arbeidet. Utvalget skal blant annet jobbe for tettere samarbeid mellom Elevorganisasjonen og våre nordiske og europeiske søsterorganisasjoner. Utvalget skal bruke erfaringene fra disse samarbeidene til å jobbe for organisasjonsutvikling i Elevorganisasjonen.

Internasjonalt utvalg er kollektivt ansvarlig for at Elevorganisasjonen er representert på alle relevante møter og arrangementer i internasjonal sammenheng. Alle utvalgets medlemmer kan representere Elevorganisasjonen i internasjonale fora. Internasjonalt utvalg skal konsulteres i alle saker som omhandler internasjonale spørsmål og komme med uttalelser til disse. Utvalget skal på hvert landsstyremøte berette om sitt arbeid og ta opp eventuelle saker ved behov.

Har du en sak eller problemstilling du vil at internasjonalt utvalg skal se nærmere på? Ta kontakt med oss da vel! intu@elev.no

Internasjonalt utvalg 2020/2021
Internasjonalt utvalg 2020/2021

Gabriel Bruun 
Sentralstyret 
gabriel@elev.no

Plassen for Internasjonalt ansvarlig i Sentralstyret 

Sanne Torsvik
Sentralstyret 
sanne@elev.no

Plassen fra Sentralstyret med sekretærfunksjon uten stemmerett

Randi Leer-Salvesen
Operasjon Dagsverk
randi.leer-salvesen@elev.no

Åpen plass med stemmerett

Aurora Kvilekval
Elevorganisasjonen i Oslo
aurora.kvilekval@elev.no

Åpen plass med stemmerett

Hannah Skare Myklebust
Fylkesstyret i Oslo
hannah.myklebust@elev.no

Åpen plass med funksjonstid på 2 år

Elias Crogh
Fylkesstyret i Troms og Finnmark
elias.crogh@elev.no

Åpen plass med funksjonstid på 2 år