Dersom du ønsker å hoppe direkte til ditt fylke kan du trykke på ønsket fylke. 
Akershus - Buskerud - Østfold

Nei! Det er Akerhus, Buskerud og Østfold!

Her vil du finne det meste av informasjon du vil trenge i løpet av møtet. Dersom noe mangler ta kontakt med viken@elev.no.

Stiftelsesmøte i

Akershus

Akershus

Forslag

Her kan du sende inn dine forslag!

Her ser du de innsendte forslagene!

Saksdokumenter

Innkalling

Innkallinger
I forkant av stiftelsesmøtet har det blitt sendt ut to (2) innkallinger.

1. Innkallingen ble sendt ut fredag 20. oktober, og kan leses her.
2. Innkallingen ble sendt ut onsdag 8. november, og kan leses her.

Påmelding
Arrangementet er helt gratis, og påmelding skjer her: https://forms.gle/FpX5p3ym9yVL2yJn6
Fristen for å melde seg på er 15.11.23 

Vedtekter
Politisk Plattform
Politiske Prioriteringer
Arbeidsprogram
Budsjett
Valg

Kontaktinfo

Casper_RogalandFS_4239

Akershus-ansvarlig

Casper Clausen
casper.clausen@elev.no
986 51 254

Noor

Deltakeransvarlig

Noor Fadlalla
noor.fadlalla@elev.no
960 43 608

Stiftelsesmøte i

Buskerud

Buskerud

Forslag

Her kan du sende inn dine forslag!

Her ser du de innsendte forslagene!

Saksdokumenter

Innkalling

Innkallinger
I forkant av stiftelsesmøtet har det blitt sendt ut to (2) innkallinger.

1. Innkallingen ble sendt ut fredag 20. oktober, og kan leses her.
2. Innkallingen ble sendt ut onsdag 8. november, og kan leses her.

Påmelding
Arrangementet er helt gratis, og påmelding skjer her: https://forms.gle/FpX5p3ym9yVL2yJn6
Fristen for å melde seg på er 15.11.23 

Vedtekter
Politisk Plattform
Politiske Prioriteringer
Arbeidsprogram
Budsjett
Valg

Kontaktinfo

Olav - Trøndelag/Viken/Buskerud

Buskerud-ansvarlig

Olav Johan Solhaug
olav.solhaug@elev.no
900 77 614

Stiftelsesmøte i

Østfold

Østfold

Forslag

Her kan du sende inn dine forslag!

Her ser du de innsendte forslagene!

Saksdokumenter

Innkalling

Innkallinger
I forkant av stiftelsesmøtet har det blitt sendt ut to (2) innkallinger.

1. Innkallingen ble sendt ut fredag 20. oktober, og kan leses her.
2. Innkallingen ble sendt ut onsdag 8. november, og kan leses her.

Påmelding
Arrangementet er helt gratis, og påmelding skjer her: https://forms.gle/FpX5p3ym9yVL2yJn6
Fristen for å melde seg på er 15.11.23 

Vedtekter
Politisk Plattform
Politiske Prioriteringer
Arbeidsprogram
Budsjett
Valg

Kontaktinfo

Hedda - Viken

Østfold-ansvarlig

Hedda Bråten
hedda.braten@elev.no
96013613