Elevenes krav
til en ny regjering

Elevenes krav til en ny regjering

Regjeringen må fjerne fraværsgrensa

Regjeringen må avskaffe eksamen

Regjeringen må øke utstyrsstipendet og borteboerstipendet

Regjeringen må lovfeste retten til en lærlingplass

Regjeringen må fjerne fraværsgrensa

Regjeringen må avskaffe eksamen

Regjeringen må øke utstyrsstipendet og borteboerstipendet

Regjeringen må lovfeste retten til en lærlingplass

Mandag 13. september var det stortingsvalg, og det ser ut som vi skal få en ny regjering. Ny regjering betyr ny politikk. For å få verdens beste skole, må elevene ha mest å si. Derfor stiller vi tydelige elevkrav til en ny regjering, som de må innfri om de mener alvor når de sier at de skal lage en god skole. Vi skal, sammen, presse de rødgrønne partiene så hardt at de skjønner hva valget deres blir. Enten kan de gjøre oss glade, eller så kan de gå imot oss. Det kommer til å bli deres verste mareritt.

De neste ukene skal vi vise Jonas Gahr Støre og resten av landet at vi mener alvor. Vi skal gjøre det klart og tydelig at en ny regjering må fjerne fraværsgrensa, avskaffe eksamen, gjøre skolen gratis og lovfeste retten til læreplass!

Fraværsgrensa
Fraværsgrensa dytter de som sliter mest, ut av skolen. Selv om fraværet har gått ned for de fleste elevene, har de som har det vanskeligst på skolen fått det enda vanskeligere å fullføre. Uansett hvor hardt du jobber i et fag, har det ingenting å si hvis du har for høyt fravær. Siden det er mange gode grunner til at man ikke klarer å møte opp på skolen, er dette en for rigid og streng regel. Ikke alt kan dokumenteres med en legeerklæring, og det er ikke sånn at man sliter mindre fordi man står i fare for å stryke. De som sliter med fraværet sitt må bli møtt med hjelp og oppfølging, ikke et varselbrev og trusler om å miste vitnemålet sitt.

Fraværsgrensa er også en mistillit mot eleven. En elev som er borte fra skolen blir møtt med antagelsen om at de skulker, eller har valgt selv å ikke møte opp. Det finnes så klart skulk, men det er mye legitimt fravær som ikke kan dokumenteres, og som en fraværsgrense aldri kan ta hensyn til. Politikerne som støtter fraværsgrensa stoler ikke på elevene på skolen, eller på at lærerne kjenner elevene sine godt nok til å gi dem en karakter i faget, selv om de har vært borte i tre gymtimer. Hvis ikke skolen eller politikerne stoler på elevene, vil ikke elevene stole på dem. Derfor må vi fjerne fraværsgrensa.

Eksamen
Gratis skole
Lærlingplasser

Mediesaker

"En ny kurs for norsk skole stryker ikke elever"

Elevkrav til ny regjering: Fjern fraværsgrensa!

Nordnorsk debatt

Elevleder: Fraværsgrensa er en mistillit mot elevene

Midtnorsk debatt

Fraværsgrensa er blitt en «quick fix»

Avisa Oslo debatt

Snart skal Melbys sko fylles: Dette krever elever og lærere av Støres nye mannskap

Dagsavisen

Disse fire kravene har vi til den nye regjeringen

TV2 Mening